Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Món de llengües

De la mateixa manera que en la Terra la biodiversitat suposa una riquesa biològica necessària, la diversitat humana és també una riquesa per a la humanitat. I un aspecte molt important de la diversitat humana són les llengües. Cada llengua és l´expressió de la manera d´entendre el món d´una col·lectivitat. I les diferents llengües existents signifiquen diferents experiències i maneres de relacionar-se amb el seu entorn els diversos grups humans. Per això quan una llengua mor la humanitat s´empobrix.

Des d´un punt de vista individual, cal saber que hi ha una interrelació intrínseca entre llenguatge i pensament. Podríem dir que pensem amb paraules i quan més complet i ric és el llenguatge d´una persona, més possibilitats té de ser complet i ric el seu pensament. I viceversa. Sabent això, quin pare o mare podria negar-se a que els fills o filles tingueren més mitjans per al seu desenvolupament intel·lectual? Perquè conéixer dos, tres o més llengües suposa per a les persones tindre més ferramentes intel·lectuals que coneixent-ne només una. I aquest benefici intel·lectual se suma a la utilitat, quasi necessitat, que en el món actual té saber llengües en la comunicació, en el saber i en les possibilitats laborals. Per tant, plantejar un ensenyament plurilingüe és coherent amb els principis pedagògics bàsics i amb el món que vivim. Però és clar que no s´hi tracta només d´aplicar-ho sense més. Es tracta de fer-ho bé. I en aquest aspecte sí que veig important l´actitud dels pares i mares demanant que l´ensenyament plurilingüe „en el nostre cas trilingüe„ es faça bé. Fer-ho bé requerix professorat preparat i recursos didàctics. I planificació, perquè és evident que de la nit al matí no s´aconseguiran tots els objectius previstos però s'hi pot fer un important camí. Per això és necessari aplicar de manera positiva el Model d´Educació Plurilingüe de la Conselleria d´Educació. Hem de saber que en el món lingüístic escolar valencià no es partix de zero. En molts centres, els programes d´ensenyament en valencià, anys arrere ja han proporcionat un bilingüisme real valencià-castellà i uns bons camins cap al trilingüisme. En altres centres, els passos havien sigut més tímids i malauradament no han proporcionat a l´alumnat un coneixement equilibrat de les dos llengües oficials, sempre en detriment del coneixement del valencià. Fins i tot, en altres casos el valencià ha quedat en la situació de simple assignatura o, en les zones castellanoparlants, ni això. Per aquests motius, el Decret de la Conselleria planteja tres nivells d´educació plurilingüe i cada comunitat escolar, es decidirà per un o altre. En el ben entés que no podran optar a un nivell més baix del que venien aplicant i que han de progressar, sabent també que només el nivell que s'anomena avançat proporcionarà un bon coneixement equilibrat de valencià i castellà i un nivell acceptable d´anglés.

Compartir el artículo

stats