Els membres de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua van aprovar ahir, per unanimitat, la concessió de la Medalla d´Honor de la institució al prestigiós lingüista Joseph Gulsoy (1925), atesa la seua valuosa contribució a l´estudi de la nostra llengua. L´acord de l´AVL ha comptat amb el recolzament de les seccions d´Onomàstica, Terminologia i Assessorament Lingüístic, Lexicografia i Gramàtica, Foment de l´Ús del valencià i la Comissió de Textos Religiosos, que havien presentat la seua candidatura.

Emili Casanova, president de la Secció d´Onomàstica, va iniciar el mes de juliol els tràmits per a aprovar la concessió de la màxima distinció acadèmica a l´il·lustre filòleg d´origen armeni i de nacionalitat canadenca que enguany ha complit 92 anys. Amic de Fuster, Sanchis Guarner i Giner des que va vindre per primera vegada a València el 1957, Gulsoy ha professat sempre gran estima per aquesta terra. L´any 1999 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de València.

Amb anterioritat, l´Acadèmia Valenciana de la Llengua ha distingit amb la Medalla d´Honor de la institució l´acadèmic Pere Maria Orts i Bosch, a títol pòstum, i Germà Colón, per la seua contribució en el camp de la filologia.