La paraula «comboi» prové del francés «convoi». Era un derivat del verb «convoyer», que provenia del llatí «conviare», format amb el prefix «con-», que indica una acció realitzada mancomunadament amb altres persones, i el mot «via», que tenia el mateix significat que actualment: el de 'camí'. El sentit originari del verb «comboiar» era, per tant, 'fer un camí en companyia d'altres persones'. Però en francés tampoc era una companyia casual, com si diverses persones s'ajuntaren per a fer una romeria. El verb «comboiar» s'usava específicament en referència als contingents militars que escortaven algun personatge per a protegir-lo de possibles atacs durant un trajecte. Els viatges eren perillosos. I encara en l'actualitat un «comboi» és, fonamentalment, un 'conjunt de vehicles que transporten municions, aliments, armament, ferits o presoners, convenientment escortats'.

Però els valencians, amb la nostra vena festera, hem transformat aquell sentit castrense inicial de la paraula «comboi» per a dotar-lo d'un sentit lúdic, volent indicar que algú té il·lusió de fer alguna activitat conjuntament amb altres persones.

Més informació...