09 de julio de 2019
09.07.2019

Els Premi Sambori gaudixen del viatge a Port Aventura

09.07.2019 | 04:15

Escardussó


Blog 'Pren la paraula'


La vella normalitat no era gens normal 

Reflexions de llengua, normativa i sociolingüística de Josep Lacreu, cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l'AVL

 La paraula del dia