La paraula «pocavergonya» s'ha format a partir de la fusió del quantitatiu «poc» en la seua forma femenina i el substantiu «vergonya»; però el resultat de la fusió d'estos dos mots no és una simple suma de significats parcials. Un «pocavergonya» no és una persona molt desinhibida, que pot parlar en públic amb seguretat. Un «pocavergonya» és aquell que actua sense escrúpols morals per a aconseguir el que vol, fins i tot incorrent en immoralitats o cometent il·legalitats en profit propi.

En relació amb l'ortografia, cal tindre en compte que la regulació del guionet ha experimentat canvis en els últims temps. Abans esta paraula s'escrivia amb guionet; però, d'acord amb les normes ortogràfiques vigents, actualment s'escriu fusionada en un sol mot. I, igual que «pocavergonya», estan també «pocalliga» ('destrellatat'), «pocapena» ('desvergonyit') o «pocatraça» ('desmanotat'); però continuen escrivint-se amb guionet les paraules compostes el segon element de les quals comença amb «r» o «s», com «poca-roba» ('indigent') o «poca-solta» ('destrellatat').

Més informació...