Blasco Ibáñez en Norteamérica, d'Emilio Sales, una obra editada per Publicacions de la Universitat de València (PUV,2020), explica la vinculació del novel·lista amb els Estats Units, però també amb d'altres països, com ara Mèxic o Cuba.

En 1919 Vicente Blasco Ibáñez va viatjar als Estats Units, llorejat per un èxit espectacular de The Four Horsemen of the Apocalypse, que es va convertir en tot un fenomen editorial, va repercutir decisivament en la trajectòria artística i personal de l'escriptor, i al mateix temps, va contribuir a despertar l'interès cap a la literatura espanyola a l'altre costat de l'Atlàntic.

El llibre de Sales- catedràtic de Secundària, doctor en Literatura Castellana i director de la Casa Museu Blasco Ibáñez entre 2017 i 2019- és un retrobament amb un Blasco Ibáñez convertit en figura mediàticaals EUA, on les traduccions i adaptacions cinematogràfiques dels seus llibres o les seues peces periodístiques van ser cotitzadíssimes. Alguns dels textos de l'escriptor en la seua etapa cosmopolita, escrits en anglés, són desconeguts per a molts dels lectors en castellà.