Set alumnes de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València han aconseguit plaça en el programa Generació Docent' de la Fundació Princesa de Girona. Es tracta de Mireia Arona, Andrea Gonsálvez, Núria Zurriaga, Robert Greus, Paz Muñoz, Lídia Cases i Miriam Ibáñez. L'estudianta Laura Mas ha quedat en reserva i realitzarà el curs de formació previ i podrà incorporar-se si hi ha una baixa.

Les persones seleccionades completaran les seues pràctiques professionals de l'últim curs dels Graus de Mestre/a d'Educació Infantil i Primària en una escola rural de referència d'Extremadura, Galícia o Aragó. El programa inclou una formació especialitzada i prèvia a les estades de quatre mesos, suport dels mestres-tutors dels respectius centres i seguiment per a fer un Treball Final de Grau que es relacione amb l'experiència professional viscuda. Inclou també una ajuda econòmica de fins a 3.000 euros per aspirant per a cobrir despeses de viatge i estada.

En el procés de selecció van participar més de 100 candidatures de tot el país, i set de les trenta places han sigut per a estudiants de la Universitat de València.

La direcció de la Facultat de Magisteri declara estar «molt satisfets» i creuen que suposa «un reconeixement a l'excel·lent nivell dels nostresestudiants, de la formació rebuda, i una oportunitat perquè demostren la seua alta vàlua en uns centres que, pel seu caràcter rural, mereixen la màxima atenció per les estratègies i recursos específics que empren per a atendre els desafiaments actuals de l'educació».