El terme de «l'Espanya buida» porta molt temps colant-se en l'agenda política i el debat social. La despoblació és, sense cap dubte, una font de preocupació per als ciutadans, amb un impacte directe sobre la sostenibilitat de l'estat del benestar i l'ecologia del nostre territori.

Sobre aquest aspecte, la despoblació, la Federació de Societats Musicals de la Societat Valenciana (FSMCV) ha emprés un projecte que amb el lema «Música i despoblació» que pretén convertir a les societats musicals en un recurs per a la lluita contra aquesta amenaça per al nostre territori, especialment en zones d'interior.

Aprofitant que les societats musicals són un dels majors moviments culturals que vertebra completament tot el territori de la Comunitat Valenciana, des de la Federació estan convençuts que la música pot ser una eina molt útil per a lluitar contra la despoblació, i per això, es posen a la disposició de la Generalitat per a impulsar propostes innovadores en aquesta matèria.

«Les Societats Musicals també estan afectades per aquesta situació» comenta Ricardo Sales, directiu de FSMCV i responsable del projecte «Música i despoblació». «El projecte naix amb la vocació d'aportar solucions i de col·laborar, més que mai en aquest temps», comenta.

Un dels eixos principals de la iniciativa és l'arrelament i fixació social. En aquest àmbit, la FSMCV destaca que un dels aspectes que més esforços requereix és la formació. Per això, pretenen acostar els cursos que ofereixen des del Centre d'Estudis de Federació a comarques d'interior, perquè tots els alumnes i professors participants tinguen igualtat d'oportunitats en l'accés. I en aquest sentit, consideren, resulta essencial implantar el model d'escola de música comarcal o supramunicipal, que ja han iniciat en algunes comarques i que permet compartir recursos i oferir una educació musical de qualitat adaptada a les característiques especials de cada zona.

Pensant en els més majors, «Música i despoblació» proposa la creació d'uns cursos de formació musical per a majors de 55 anys. Consistiran en uns cursos d'introducció a la música i una continuació abordant el repertori de música per a banda, que fins i tot puguen complementar-se amb altres propostes musicals. Una espècie d'universitat rural musical per a les comarques d'interior. L'objectiu final d'aquests cursos és fomentar entre les persones majors la formació, ocupació i motivació, en línia amb els valors que transmeten les societats musicals.

Un altre dels aspectes dins de l'eix d'arrelament i fixació social és l'ocupació i la formació. Des de FSMCV advoquen per la creació d'itineraris formatius especialitzats en música dirigits a aturats.

Cursos oficials oferits per INEM/SEPE a les comarques d'interior amb matèries tan variades com poden ser: Gestió cultural, Gestió de lideratge en les societats musicals, Propietat intel·lectual, Utilitat pública, Reparació instruments o Arxivística, entre altres.

El següent objectiu que persegueix el projecte 'Música i despoblació' de FSMCV és el de la millora de qualitat de vida a través del lliure accés a la cultura en els territoris que pateixen la amenaça. En aquest sentit des de Federació volen continuar impulsant un model artístic que ha obtingut molt bons resultats i que ja van iniciar en 2019 amb la creació de Bandes Juvenils Comarcals. Es tracta d'unitats artístiques creades ex profeso i composades per músics de la mateixa comarca, la qual cosa en zones d'interior o en risc de despoblació, permet crear fluxos de persones en àrees rurals que es reuneixen a assajar i oferir els corresponents concerts, dinamitzant així el territori.

Agents dinamitzadors

Cal destacar que en determinades zones amb baixa densitat poblacional, la societat musical no sols és el més important agent cultural del territori, sinó en molts casos, l'únic. Així, a través d'aquestes és possible canalitzar gran quantitat de propostes culturals que fan de les societats musicals en si mateixes, una eina per a frenar la despoblació. Entre les propostes, per al públic infantil, la Federació proposa activitats com a «parc musical» i «conciertazos» per a xiquets. El projecte està articulat per oferir cada diumenge en una localitat de la comarca, un parc o fira musical perquè els xiquets descobrisquen el seu propi talent musical coneixent els instruments i culminant amb un «conciertazo».

Finalment, el projecte 'Música i despoblació' pretén ajudar a solucionar la tan evident bretxa digital que caracteritza aquestes zones. Per a aconseguir-ho, aquest projecte persegueix la dotació d'accés a Internet de bona qualitat en zones rurals, alguna cosa que en FSMCV consideren essencial per al correcte desenvolupament de totes les accions abans exposades. En aquest sentit, la Presidenta de la FSMCV, Daniela González, reclamava en Les Corts una aposta ferma per a dotar de mitjans tecnològics a les Societats i Escoles de Música en les zones d'interior.