La predel·la del retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma, que està sent restaurada per l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, romandrà exposada fins al 31 gener de 2021 al Museu de Belles Arts de València. La pandèmia de la covid-19 va obligar a tancar el museu i posposar el treball de restauració i a reduir els mesos d'exposició pública de la predel·la.

És per això que l'IVCR+i va sol·licitar una pròrroga al Victoria and Albert Museum de Londres, des d'on va arribar la predel·la l'abril de 2019, per a ser investigada i restaurada, que ha sigut concedida perquè els ciutadans tinguen més temps per a poder contemplar aquesta peça única del gòtic internacional valencià.

El conveni signat amb el museu londinenc estipulava que la predel·la fora traslladada a València perquè l'IVCR+i en poguera fer una investigació multidisciplinària que comprén tres aspectes: la història de l'objecte i l'estudi historicoestilístic (historiadors) i l'estudi material (restauradors i científics de l'art). El període de permanència era fins al mes d'octubre d'enguany, però hi romandrà tres mesos més.

El retaule del Centenar de la Ploma, atribuït a Miquel Alcanyís i Marçal de Sax „i probablement altres pintors establits a València„ i pintat a inicis del segle XV, estava situat a la desapareguda església de Sant Jordi de València. Aquest retaule és un referent del gòtic internacional valencià i representa en una de les seues escenes principals la batalla del Puig, que va obrir les portes a la conquista de València en 1238.

Restauració amb públic

L'IVCR+i l'ha sotmesa a un procés d'intervenció de restauració i a una sèrie de tractaments per a, d'aquesta manera, tornar a l'obra un estat de conservació adequat.

Tal com es va anunciar, l'última fase de restauració, la que correspon a la reintegració cromàtica, s'està fent de cara al públic a la sala del Cor del Museu de Belles Arts, on els visitants contemplen com treballen els restauradors. Els tècnics treballaran durant el mes d'agost i setembre en el seu horari habitual de 8.00 a 15.00 hores, i han establit un horari d'atenció al públic per a contestar a les preguntes.

Les tasques que es duen a terme són: en la primera fase d'intervenció es reintegren les xicotetes llacunes que presenta l'obra amb pigments a l'aigua, i una segona fase d'ajust o retoc amb colors al vernís. La tècnica que s'està emprant és el rigattino o puntillisme, que és totalment discernible de l'original. Aquesta intervenció és reversible, i els criteris han sigut consensuats amb els tècnics del Victoria & Albert Museum.