L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, en col·laboració amb l'Arxiu de la Catedral de València, la Biblioteca Valenciana i experts del gòtic internacional valencià, iniciarà un projecte d'investigació sobre els manuscrits il·luminats en l'Arxiu de la Catedral de València. Els manuscrits il·luminats són els textos que estan acompanyats de dibuixos, caplletres decorades, vores i miniatures.

L'IVCR+i desenvolupa des de 2018 un projecte d'investigació sobre el gòtic internacional valencià per a l'estudi de peces tan singulars com el retaule del 'Centenar de la Ploma' i altres obres clau al voltant d'aquesta, per al seu estudi, anàlisi científica i/o identificació de la seua autoria. L'estudi dels manuscrits il·luminats s'inclou dins d'este projecte d'investigació.

Les analítiques dels manuscrits il·luminats són escasses, ja que l'estudi d'estos estava limitat per la impossibilitat de realitzar presa de micromostres seguint les tendències de conservació actuals. Amb el desenvolupament recent de tècniques d'anàlisi no invasives s'ha iniciat una nova línia d'investigació sobre este tema, que vindria a completar els estudis historicoartístics sobre l'escola de miniaturistes valencians del segle XV realitzats per Amparo Villalba Dávalos, Nuria Ramón Marqués i Josefina Planas.

La majoria dels estudis s'han fonamentat en tres o quatre manuscrits il·luminats de la catedral, per això és important escometre un estudi global, començant pels produïts i vinculats a l'àmbit valencià. També es tindran en compte els llibres de cor il·luminats, així com algunes enquadernacions en pergamí de llibres de contingut documental que també estan decorades.

Encara que el punt de partida siguen els manuscrits il·luminats de la catedral de València, el projecte busca continuar amb altres manuscrits valencians conservats en els nostres arxius o en altres àmbits nacionals o internacionals.

L'estudi que durà a terme l'IVCR+i inclou l'anàlisi denominada macrofluorescència de raigs X (MA-XRF), que s'ha utilitzat amb èxit en l'estudi d'algunes il·luminacions en el Fitzwilliam Museum a Cambridge i en il·luminacions flamenques de 'Rijmbijbel' de Jacob Van Maerlant.

Esta tècnica s'utilitzarà per a la identificació de pigments i, a més, permet la realització d'escanejos bidimensionals capaços de posar de manifest diferències subtils el significat de les quals puga estar relacionat amb un pigment específic o tècnica d'execució de la il·luminació.

També s'estudiaran estes obres amb diverses longituds d'onda; la microscòpia visible portàtil, la imatge de fluorescència ultravioleta i la imatge infraroja propera que aporta informació sobre materials i tècniques d'execució de manera no invasiva.

Els estudis escassos d'anàlisi de manuscrits il·luminats tant a escala nacional com internacional fan que els resultats d'esta investigació siguen de gran interés per al coneixement historicoartístic d'aquestes obres singulars del patrimoni cultural valencià a fi d'acostar a la societat valenciana i als investigadors la singularitat d'estos documents.

Amb este projecte es pretén descriure les tècniques de producció del llibre: lloc de producció, materials, preparació i procediments, les tintes i altres materials cromàtics, els colors, les enquadernacions i altres elements codicològics, com la decoració dels reclams; analitzar tant els materials com els processos de composició de les il·luminacions; realitzar un catàleg virtual d'estes i, finalment, perfeccionar les tècniques de conservació preventiva d'aquest tipus de manuscrits.