? Entre les estacions de metro de Burjassot-Godella i Godella discorre paral·lela l'avinguda de la soprano Maria Ros. Es tracta d'un dels 18 personatges femenins -al costat de més de 150 noms d'home- que recull la guia de carrers de Burjassot. A l'altra banda de les vies del tren, també paral·lelament, es troba l'avinguda del tenor Giacomo Lauri-Volpi, i, enmig d'ambdós vies públiques, el palauet -una memorable ruïna- on residí el matrimoni i parella lírica. Burjassot i Godella, amb motiu dels seus vincles amb el tenor, estan agermanades amb Lanuvio, localitat natal del tenor. Este municipi es troba a poca distància de Roma. Maria Ros nasqué a Alacant i el seu lligam als citats municipis de l'Horta no és menor que el de Lauri Volpi. ¿Per a quan un agermanament Burjassot-Godella-Lanuvio-Alacant?