Set dels catorze membres amb més antiguitat a l’Acadèmica Valenciana de la Llengua (AVL) seran renovats per sorteig el divendres. Els nominats són Artur Ahuir, Àngel Calpe, Verònica Cantó, Emili Casanova, Jordi Colomina, Antoni Ferrando, Ramon Ferrer, Isabel Guardiola, Albert Hauf, Lluís Meseguer, Eduard Mira, Josep Palomero, Honorat Ros i Alfons Vila. El seu nom entrarà al bombo, ja que l’AVL es renova pel sistema de cooptació interna. Els set acadèmics que siguen designats pel bombo per a la seua substitució seguiran en l’AVL fins al final del procés.

Així comença la segona renovació de l’AVL, i tal com va avançar Levante-EMV les set vacants hauran de ser suplides per acadèmiques, per tal d’acomplir la Llei d’Igualtat. Pel sorteig convocat pel divendres 4 de desembre n’hi haurà tantes boles numerades com els catorze acadèmics a renovar. A cada acadèmic se li assignarà un número per ordre alfabètic del primer cognom. Una vegada comprovat que estan totes les boles, el lletrat de l’AVL, Agustí Colomer, les introduirà en un sac i extraurà les set boles corresponents als acadèmics a substituir.

Amb els set noms a substituir s’activa el sistema de renovació. Segons el calendari previst per l’AVL, el període per a presentar les candidatures serà del 15 al 28 de febrer. Cada una de les set aspirants haurà d’estar avalada per set acadèmics, tant dels que es queden, com els que es renoven. Tal com recull la Llei de l’AVL, les candidates han de ser expertes «en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica o destacades personalitats de les lletres, o de l’ensenyament en matèria lingüística, o una producció reconeguda en el camp del valencià o cultura valenciana».

La primera Junta de Govern de l’Acadèmia del mes de març proclamarà les candidates i està previst que el 12 de març se celebre el ple d’elecció de les noves acadèmiques. El sistema de votació indica que n’hi haurà una papereta única amb el nom de totes les candidates a acadèmica, i els acadèmics han de triar un màxim de set aspirants.

En el cas que a la primera votació no es cobreixen els set llocs, caldrà repetir les votacions fins a l’elecció de les set noves acadèmiques. Una vegada completada la renovació, es procedirà a l’elecció de l’òrgan de direcció de l’Acadèmia -presidència, vicepresidència i secretària-, al que podrà optar els set membres antics que s’hagen deslliurat del bombo, les set noves acadèmiques, així com Immaculada Cerdà, Josep Martines, Joan Francesc Mira, Brauli Montoya, Joan Rafael Ramos, Abelard Saragossà i Tudi Torró, els acadèmics que segueixen al ser els últims en incorporar-se a la institució. Després de la renovació, l’AVL comptarà amb un mínim de nou acadèmiques, amb possibilitat d’onze en un plenari de vint-i-u.

La intenció de l’AVL és que les noves acadèmiques equilibren també la presència territorial.