L’Institut Valencià de Cultura presenta el primer número de la seua revista digital Escena Valenciana, una nova iniciativa en el camp de les arts escèniques valencianes, vinculada a la investigació, amb la voluntat de crear un espai ampli i plural que pose en contacte el Centre de Documentació Escènica de l’IVC amb investigadors i investigadores procedents de la universitat i dels centres superiors d’arts escèniques (escoles d’art dramàtic i conservatoris superiors de dansa).

En el Consell de Redacció i el Comité Científic estan presents doctores i doctors dels àmbits de la dansa i les arts escèniques per a millorar la relació entre els dos vessants. Gestionada des del Centre de Documentació Escènica l’objectiu d’‘Escena Valenciana’ és impulsar la investigació en aquest sector amb una atenció especial al context valencià. La revista porta el nom de la seua arrel i del territori on naix, ja que s’origina al voltant d’institucions i investigadors valencians, tot i que el seu abast és general. Publicarà articles i ressenyes que tinguen relació amb qualsevol aspecte vinculat a la dansa, el teatre, el circ o la lírica.

D’una banda, la revista inclourà ressenyes de publicacions dels darrers anys, de les quals s’encarregaran els membres del Consell de Redacció, i d’altra banda, l’apartat d’articles recollirà un monogràfic en cada número coordinat per membres del Consell de Redacció i investigadors externs.

La revista també inclourà un apartat de caràcter miscel·lani que publicarà els articles enviats a la revista i que s’ajusten a les seues normes.

El primer número recull un monogràfic d’articles sorgits de les intervencions que en 2019 es feren a les I Jornades sobre Investigació Teatral: Metodologies i Aplicacions, organitzades per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València i l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Dels dotze participants en aquelles jornades, tots doctors en diferents camps de les arts escèniques, set acceptaren la proposta de convertir la seua intervenció en un article, treballs que ens proporcionen, des de l’experiència i formació de cadascun, una pluralitat d’acostaments, de metodologies, d’aplicacions i de recursos.

Apareixen qüestions com les interaccions entre teoria i pràctica, entre investigació i docència, els diferents models d’investigació o el concepte d’investigació teatral mateix. Els tres articles de miscel·lània són treballs sobre el circ, la dansa i la recepció teatral.

El Consell de Redacció d’‘Escena Valenciana’ espera que aquest siga el primer pas d’una trajectòria llarga i fructífera per tal de donar suport a la investigació escènica, un aspecte imprescindible per a avançar tant en la creació com en la innovació docent, així com comptar amb la complicitat i la col·laboració de tots els implicats en el camp de la investigació escènica.

La revista és únicament digital i estarà en descàrrega lliure en la web del Centre de Documentació Escènica de l’IVC. La seua periodicitat serà anual, cada nou número veurà la llum el primer trimestre de l’any. De manera biennal recollirà en el seu monogràfic els resultats de les Jornades d’Investigació Escènica que organitza l’ESAD.

‘Escena Valenciana’ ha sigut maquetada de manera que puga ser impresa i enquadernada en paper utilitzant les facilitats de la impressió digital a demanda.