Ja decidiràs el pròxim divendres -no vull dir el personatge Divendres rescatat per Robinson Crusoe dels caníbals, sinó el Dia del Llibre, de sant Jordi o de la Rosa-, amb quin estat d’ànim i quins llibres participaràs en la festa civil de la lectura com a màxima expressió de la humanitat.

Així, la festa que el valencià Vicent Clavel associà a la seua editorial Cervantes i la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, on triomfà -després d’un decret del rei Alfons XIII-, en l’Exposició Internacional del 1929 –i no va deixar de celebrar-se, en l’Espanya democràtica, ni durant la Guerra Civil-, t’associa, amb una mica de màgia cronològica, a la data de naixement de Cervantes, de Shakespeare o de l’inca Garcilaso de la Vega, i de Wordsworth cantor de l’esplendor en l’herba, i de Nabokov el caçador de palometes creador de Lolita, i del periodista vividor Josep Pla d’El quadern gris.

Si vols, aprofita per a compartir fets indiscutibles del moment, com el poeta valencià Francisco Brines, premi internacional Cervantes d’enguany. I per a recordar que l’exigència de l’aprenentatge de cada lectura és correlativa de totes les llibertats -ja que llibre vol dir tot just lliure- discutides i manipulades sempre, per exemple ara mateix, sobre la literatura de Javier Cercas, o sobre la traducció dels poemes de la jove Amanda Gorman.

Acceptaràs també que, havent-se fet universal la nostra festa el 1995 per la declaració de la Unesco com a Dia Mundial del Llibre i com a màxima referència de la Capital mundial del Llibre, participes en una de les inquietuds tan dignes de primera pàgina com les altres de l’ONU i els seus organismes, tals com les pandèmies del virus «tu ja m’entens» o, per exemple, les previstes barbàries setmanals, per exemple, ara mateix al Sud-est asiàtic o a les fronteres dels Estats Units o del Mediterrani.

Així, ens agermanen les ciutats capitals mundials del llibre en els temps que corren: enguany és Tbilissi, recollint l’herència de 2020 de Kuala Lumpur, i la passarà el 2022 a Guadalajara la de Mèxic. La gent de Tbilissi ha centrat el programa d’enguany en els instruments tecnològics per a promoure la lectura entre els joves, amb un lema que, traduït a la ventura, resulta curiós: «Ok, ¿així, el teu pròxim llibre és...?».