La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu des de la seua creació ha dedicat un espai en la seua col·lecció per la gran tradició cartellera valenciana. Successives compres, donacions i l’arribada d’exemplars via dipòsit legal han donat com resultat un fons de quasi 20.000 cartells, que comprenen el període que va des de la dècada dels vint del segle XIX fins a l’actualitat.

El cartell, document difusor d’idees i missatges, naix a principis del segle XIX. Sobre un suport majoritàriament en paper, els primers cartells seran tipogràfics, però des de molt ràpid la imatge -llenguatge universal i potent comunicador- es convertirà en la protagonista indiscutible.

Donada la vulnerabilitat del seu suport i, en general, la caducitat del seu contingut, el cartell sol caure prompte en l’oblit. No obstant açò, el seu poder com a testimoniatge de la realitat ho transforma en una font documental moltes vegades única. Aquest fet, unit en no poques ocasions a la seua qualitat artística, ho converteix en merescut objecte de conservació i difusió.

En la col·lecció s’arrepleguen els treballs d’artistes valencians com Carlos Ruano Llopis, Juan Reus, José i Bartolomé Mongrell, José Segrelles, Josep Renau o Miguel Calatayud, entre uns altres. I destaquen litografies tan importants per la «exquisida qualitat» de les seues creacions com Simeón Durá o Ortega.

Categories

La temàtica és molt variada, i els cartells de Falles, Fogueres de Sant Joan, Fira de València o Moros i Cristians es barregen amb uns altres de temes de caràcter més general, com són els de corregudes de bous, la II República, la Guerra Civil, cinematogràfics, i polítics.

La guia està estructurada en categories: cartells de festes, cartells taurins, cartells turístics, cartells de la Guerra Civil, cartells polítics, cartells publicitaris i cartells d’espectacles.

La guia ha sigut realitzada per Núria Jiménez Riera, tècnica de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, i es pot descarregar lliurement, tant en valencià com en castellà, des del portal web de la Biblioteca Nicolau Primitiu.