L’estàtua sedent del poeta Vicent Andrés Estellés torna a tindre llibres. Quatre. No és exactament la mateixa peça escultòrica que, subjecta a un banc per un suport de ferro, desaparegué en gener de 2019. En aquell moment –segons fonts policials tot apuntava a un «furt»– l’Ajuntament de Burjassot decidí esperar «un temps prudencial» per a, en cas que no apareguera, reproduir-la i reposar-la.

La peça original de bronze, presumptament sostreta, definitivament es donà per perduda. No regressà al seu banc, junt a l’obelisc dels Màrtirs de la Llibertat i un mosaic –un sambori– commemoratiu de Trobades d’Escoles en Valencià, en la plaça de l’Ajuntament. Tanmateix este passat divendres Estellés «recuperà» els seus llibres. La pròpia autora de l’escultura, Teresa Cháfer, s’encarregà de reproduir la peça per a la seua reposició, que ja es troba, davall de la mà del poeta, adossada al banc mitjançant un llarg pern.

Este no fou l’únic treball que realitzà l’escultora durant una jornada de matí i vesprada. Teresa Cháfer també millorà l’ancoratge de l’estàtua als seus dos suports, el banc i el paviment de la plaça. Col·locà un pern entre el faldó de la jaqueta de la figura i el seient; un altre, entre la sabata esquerra de la composició i el sòl.

A més restaurà les ulleres, trencades des de feia temps. Esta fou la quarta vegada que les reparà. La primera es remunta a març de 2010. També procedí a una neteja general del bronze. En concret, eliminà una taca rogenca junt a la solapa dreta de la jaqueta de l’estàtua. La taca portava adherida a la roba dos anys i mig. Així mateix, segons explicà Cháfer a Levante-EMV, inclús trobà i netejà «xicotetes restes de pintura blava». L’escultora es referia a les seqüeles d’una agressió que l’estàtua patí en maig de 2013. Llavors l’incivisme l’embrutà de pintura.

Ara, després de la reparació dels últims danys, la imatge del poeta Estellés recupera tota la seua esplendor si és que en algun moment la perdé a pesar de certs incidents. L’emblemàtica estàtua, erigida en abril de 2007, continua en la plaça de totes i tots, la del poble.