Batejat com «Spoiler alert:Això no es una escola d'estiu», l'IVAM ofereix fins el 16 de juliol un taller d'arts esceniques dirigit a joves i concebut com un espai flexible i creatiu, d'investigacio escenica, per a experimentar amb diferents materials, tecniques i imatges.

El IVAM transforma la seua escola d’estiu en un laboratori d’arts escèniques

Durant tres setmanes, tres grups diferents de joves, abordaran els temes que els preocupen i interessen, amb el cos i el seu moviment com a eina principal. Mitjancant dinamiques especifiques d'interpretacio, performance i pautes dansistiques o coreografiques aixi com de debat, escolta i col·laboracio els participants seran els protagonistes de les sessions.

El IVAM transforma la seua escola d’estiu en un laboratori d’arts escèniques

Per a Sonia Martinez, directora adjunta de l'IVAM, «es tracta d'una accio educativa construida des de i amb els participants. És una activitat lúdica i vivencial, on l'aprenentatge s'aconsegueix creant un clima calid, empoderant als participants per a descobrir quines qüestions els interessen i que siguen ells mateixos els qui construisquen el seu propi coneixement. No es una escola d'estiu tradicional. Pretenem despertar la capacitat critica dels joves que participen en un entorn creatiu i experimental, oferir-los una experiencia amena, pedagògica i educativa».

La primera sessio s'inicia amb una presentacio en directe de l'obra juvenil «Spoiler Alert: No som unes youtubers qualsevols», seguida d'undebat i dinamiques entre les interprets i les assistents. La resta de les sessions s'estructuren sobre la base de les principals tematiques de la peca: les xarxes socials, l'afectivitat i la sexualitat, la pr.pia identitat o les noves dramatúrgies.

Incripció

Aquest taller es desenvolupa en l’IVAMlab de l’Institut Valencia d’Art Modern durant tres setmanes, tots els matins de dilluns a divendres entre les 10 i les 14 hores, i cada setmana participa un grup diferent de 15 persones.

L'activitat es gratuita, previa inscripcio fins a completar aforament a traves del correu ivam@consultaentradas.com o al telefon 976004973.

A mes, el taller es realitza amb la col·laboracio del Servei de Promocio dels Drets de la Infancia i Adolescencia de la Generalitat i 10 places es reservaran per a joves en risc d'exclusio social, procedents de centres d'acolliment i residencies.

Els participats dels tallers poden tenir de 13 a 16 anys i cada setmana participa un grup diferent de 15 persones.