Així, doncs, havíem quedat que, al poc de viure a Algemesí, l’abnegat Zun-funjao era ja un diligent llaurador que s’havia «granjeado la estimación y cariño de los vecinos todos del pueblo». I, és clar, amb un diamant en brut d’aquelles dimensions, passà el que, tractant-se del segle XIX, era inevitable: «le indicaron sus protectores y amigos de estos la buena idea de bautizarse».

El diari assegurava que «mucho costó hacerle comprender la importancia y significación del Sacramento». Però, a la fi, «accedió con júbilo, y hasta rogó con sobrada insistencia se le regenerara lo antes posible, pues le satisfacían por completo nuestras costumbres sociales y religiosas». Anem a veure. Si tenim en compte que procedia d’una de les zones més deprimides de la Xina, i que s’havia passat més de vint anys treballant com un esclau –literalment, no és cap metàfora– i tancat a una presó del nord d’Àfrica, no costa d’imaginar que, viure a la Ribera del Xúquer –en pau i tranquil·litat, amb un sostre on refugiar-se, una taula on menjar i un llit on dormir–, degué semblar-li el paradís. I això que, recordem-ho, pareix que no percebia jornal pel treball que realitzava.

Abans de batejar-lo, però, calgué «enseñarle los rudimentos necesarios de la doctrina cristiana», tasca de la qual s’ocupà un «celoso presbítero exclaustrado» de la localitat; i, completada la seua formació espiritual, demanar a l’arquebisbe la «consiguiente autorización». Finalment, el dia assenyalat, «en punto de las ocho de la mañana», es formà una comitiva presidida per l’alcalde, «que era el padrino, y varios de los mayores contribuyentes»; i que, amb la banda de música «tocando himnos patrióticos», es dirigí a «la casa-habitación del catecúmeno». I des d’allí, a la parròquia, on varen ser rebuts per «todo el clero con la cruz» i amb «vuelo general de campanas».

En finalitzar la cerimònia, i per tal d’evidenciar la seua desbordant alegria, «la persona a quien servía el chino» no sols llançà «profusión de dulces», sinó que «obsequió a todo el mundo con un abundante y bien servido refresco». Cosa que explica per quin motiu aquest acte de propaganda orquestrat pel cercle de poder local comptà amb l’assistència entusiasta de «millares de personas»; a les quals no devia llevar la son –precisament– que, de internis, Zun-funjao s’aclamara a Jesucrist, Confuci o Buda.