L’Ajuntament de València aprovarà esta pròxima setmana el projecte d’obres de rehabilitació del Palau de la Música així com la seua tramitació d’urgència per resolució d’Alcaldia. Així ho va anunciar ahir la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui va definit la intervenció com «la major en tota la història del Palau» i va definir alguns dels aspectes que faltava per concretar, com ara els detalls sobre les reparacions del sostre de la sala Iturbi, sobre les jornades laborals i sobre el pressupost final de licitació.

«Des del servici municipal d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics hem fet un gran esforç en la supervisió del projecte presentat i una de les conclusions més importants és que hem aconseguit reduir el termini d'execució (de 18 mesos inicialment) fins als 15 mesos», va explicar Notario. Això suposarà un dels darrers canvis del pressupost de licitació, atés que els costos indirectes augmentaran en duplicar la jornada laboral per poder aconseguir eixa reducció de terminis.

«Hi haurà una duplicació en diversos aspectes com ara els caps d'obra, encarregats o casetes», va indicar. En contraposició hi haurà una reducció del termini d’execució de l’obra, el control i la garantia del qual es controlarà a través d’un pla d’obra que es demanarà en la licitació.

Altra de les novetats detallades per la regidora té relació amb la revisió tècnica del projecte i les dades obtingudes per part d’Aidimme (l’Institut Tecnològic del Metall, Moble, Fusta, Embalatge i afins) quant a l’estat de la fusta i el tauler aglomerat en les sales Iturbi i Rodrigo.

Una vegada analitzades totes les condicions mecàniques s'ha indicat que el tauler aglomerat està en bones condicions, tenint en compte a més que sols ha de suportar el seu propi pes, i s’ha recomanat la revisió visual i manual de les petxines acústiques de la sala Iturbi atés el temps des de la seua instal·lació i la impossibilitat d'accés per la fixació de la fusta o el tauler als tirants metàl·lics dels quals pengen les petxines. Eixa revisió es farà en obra quan es col·loque la cintra.

Per tant, se substituirà tot el sostre de la sala Rodrigo, mentre que en la sala Iturbi se substituiran els laterals situats damunt de les llotges, no es canviarà la part inferior de la volta –ara que se sap que està en bon estat- i quedarà pendent la revisió de les petxines acústiques en el moment de col·locar la cintra, per a la qual cosa s’ha reservat una partida econòmica per si fora necessària la seua intervenció posterior.

«Per a millorar la supervisió i el manteniment posterior dels sostres del Palau hem projectat la instal·lació de línies de vida i passarel·les per la part superior dels sostres», va afegir Notario, respecte als treballs futurs de manteniment, supervisió i possibles reparacions.

A més, a sol·licitud del Palau s'han inclòs alguns treballs de manteniment i millora de les instal·lacions, com ara la impermeabilització completa del templet situat damunt de la volta del vestíbul, la instal·lació d'una cortina acústica, el canvi de lluminàries i projectors a tecnologia LED per a millorar l'eficiència energètica o el canvi del parallamps per raons de seguretat.

Amb els diversos increments i reduccions pressupostàries que tots estos condicionants suposen, el pressupost final de licitació abaixa fins els 12.682.730,35 euros.

Per altra banda, la presidenta del Palau, Glòria Tello, va indicar ahir que fins al moment s’ha invertit 76.820 € en el pla de mesures de prevenció i seguretat davant el covid-19, tant per al professorat de l’Orquestra de València, com per al personal de l’auditori i la ciutadania. Així, tots els concerts tenen seients assignats, i que hi ha presa de temperatura, distància interpersonal, ús de les mascaretes i dispensadors de gel hidroalcohòlic.