Les paraules seguretat i prevenció van molt lligades a les muixerangues. En una actuació, és habitual escoltar a algú del públic que es sorprèn de l’activitat degut a que la percep com a perillosa. Però les dades de caiguda, publicades a la revista digital especialitzada ‘Temps de Muixeranga’ realitzat per Kassim Carceller al 2016, ens diuen que no és així. L’activitat muixeranguera no té un índex de caiguda (IC) i de lesions més alta que altres activitats físiques i esportives com poden ser el futbol, el running, i altres activitats molt paregudes a la de la muixeranga com són els castells catalans. Per exemple, segons l’estudi ja comentat, les muixerangues tenen un IC de 0,86%. Mentre que els castells tenen un IC de 5%. Aquest índex es calcula dividint el nombre de caigudes entre els intents de construcció de les figures. Pel que fa a les lesions, a l’estudi s’esmenta que les muixerangues pateixen entre 18 i 19 lesions per cada 1000 hores d’actuació. Si ho comparem amb altres activitats, els castells pateixen més del doble de lesions (44), el bàsquet té 410 lesions per cada 1000 hores i el futbol, oscil·la entre 50 i 560 ja que les dades varien molt en funció de l’estudi utilitzat.

Quan la seguretat i prevenció dels riscos són la prioritat

És evident que l’activitat té risc, i l’índex de caiguda i lesió baix és degut al treball que es realitza per a minimitzar riscos. Per això des de les muixerangues es treballa a diferents nivells per tal de disminuir aquest risc mitjançant respostes actives, com pot ser el treball tècnic als assajos, com també amb respostes passives, com el fet de que la xicalla porte casc. També opine que el caràcter cooperatiu de les muixerangues, front al caràcter competitiu d’altres activitats, també afavoreix la minimització de riscos a les nostres figures.

Quan la seguretat i prevenció dels riscos són la prioritat

Des de la Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM) hem vist oportú crear un manual de seguretat i prevenció per tal d’aportar a les colles un recurs que servisca com a base per a treballar aquests aspectes en cada colla. Per al desenvolupament del manual han participat persones especialitzades en diferents àmbits de la salut: sanitàries (metges i infermers/es), graduats i graduades el Ciències de l’Activitat Física i la Salut, persones amb la formació en prevenció de riscos i que treballen com a tal i també, psicòlogues.

Quan la seguretat i prevenció dels riscos són la prioritat

Aquest manual es presentarà el proper 23 d’octubre, a les 11h, al cau de la Jove Muixeranga de València per Isabel Murria i Robert Martínez.

La xerrada anirà més enllà de com fer una figura, com col·locar la pinya, la tècnica adequada per a pujar a una figura o com enfaixar-se. Creguem que eixa feina es realitza correctament als assajos i que cada colla té la seua àrea tècnica que es preocupa per aquesta part tant important de la seguretat. A la presentació del manual parlarem d’aquells factors que creguem que son millorables com la preparació física de les colles, l’escalfament grupal abans de cada assaig i de les actuacions i altres mesures, tant actives, com passives. També informarem sobre que ha de dur una farmaciola de primers auxilis i d’un protocol d’actuació en cas de caigudes.

Dividirem la xerrada en dues parts. En primer lloc explicarem el motiu de crear un manual de prevenció i seguretat i la importància de tenir un àrea o comissió de seguretat i prevenció a cada colla. En aquesta primera part explicarem perquè ens centrem més en aquelles mesures que creguem que es poden millorar i que hem comentat anteriorment en aquesta notícia. En segon lloc es realitzarà un xicotet taller pràctic on detallarem alguns exercicis per a la tonificació muscular i l’escalfament.

En definitiva, la intenció de la FCM és oferir un recurs a les colles per a fomentar la creació d’una comissió o àrea sanitària a cada muixeranga i en cas d’existir, dotar-la de les eines necessàries per a millorar la seguretat i prevenció i així fer la nostra activitat el més segura possible.

Cartell de les jornades de la Federació Coordinadora de Muixerangues que se celebren dissabte a València.