Tot i que la millor manera de conéixer l’obra d’un escriptor és a través dels seus textos, també es pot accedir al seu univers des de perspectives diferents, com ara visitant el lloc on visqué. Aquest és el cas de l’Espai Joan Fuster, el centre cultural ubicat a Sueca, que gestiona, difon i conserva el fons de l’assagista valencià. En l’actualitat, està format per dos edificis contigus d’estil historicista de primeries del segle passat, la Casa Pasqual Fos i la Casa Joan Fuster, situats al carrer de Sant Josep. Ambdues cases estan comunicades en la seua totalitat. A les plantes baixes hi ha el Museu Joan Fuster i el claustre on se celebren els actes culturals, a les primeres plantes s’ha ubicat el Centre de Documentació i les segones plantes contenen les dependències de l’Aula Didàctica.

La zona expositiva del Museu Joan Fuster està organitzada en diversos àmbits temàtics que mostren documents, fotografies i peces de la col·lecció d’art de l’escriptor. Prenent com a referència la decoració de la casa on vivia Fuster, s’ha distribuït una àmplia selecció de pintures, dibuixos, gravats i escultures que ambientaren la seua existència diària. Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Renau, Antonio Saura, Andreu Alfaro, l’Equip Crònica, l’Equip Realitat, Manolo Gil, Joan Ponç, Manuel Boix, Rafael Armengol i Artur Heras són alguns dels autors presents.

El Centre de Documentació té un valuós fons format pels llibres, revistes, fotografies, documents i obres d’art que Fuster compilà durant dècades. Actualment, està en procés de catalogació, però uns càlculs aproximats permeten de computar prop de 22000 llibres a la biblioteca; 12000 unitats a l’hemeroteca; 290 caixes d’arxiu definitiu amb documents personals; prop de 300 peces en la col·lecció d’art; i 2100 fotografies a l’arxiu fotogràfic. És fonamental la secció de correspondència, que conté cartes, targes postals i telegrames de centenars de persones i institucions, el catàleg de la qual es pot consultar, junt amb altres recursos en línia, a www.espaijoanfuster.org.

L’Aula Didàctica fou creada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i té com a objectiu difondre l’obra de Fuster segons la seua multiplicitat d’interessos, que comprén camps com la literatura, les arts plàstiques, el periodisme, la història o la política. Aquesta iniciativa es concreta mitjançant una visita guiada al Museu i la realització de propostes didàctiques dissenyades per a cada etapa educativa. A més, cal afegir una sèrie d’activitats vinculades a l’entorn geogràfic, com ara la ruta literària Joan Fuster i Sueca.

Tenint en compte que la casa de Fuster fou un focus d’irradiació cultural en la història recent del País Valencià, regularment s’hi programen activitats culturals. Amb caràcter prioritari, s’hi organitzen presentacions de llibres de Fuster o novetats editorials sobre la seua obra. D’altra banda, s’hi promouen conferències i activitats acadèmiques sobre temàtiques que interessaren l’assagista. Així mateix, l’Espai Joan Fuster també fa servir les seues instal·lacions per a allotjar exposicions, concerts i recitals, tot i col·laborant en iniciatives culturals de gran abast com la Mostra Internacional de Mim de Sueca.