El vicepresident educatiu de la FSMCV, Remigi Morant, ha participat aquests dies en la reunió de la Unió Europea d'Escoles de Música (*EMU), celebrada en Vevey (Suïssa). Aquesta trobada internacional en el qual la FSMCV ha participat de manera activa, ha consistit en diversos dies de treball en els quals s'ha analitzat la situació de la legislació i el funcionament dels centres educatius en cadascun dels països assistents. També s'han abordat les problemàtiques generals a les escoles de música europees, destacant en la major part dels casos la necessitat de formació pedagògica del professorat d'instrument i de formació en centres per a la millora contínua dels equips de professorat, aspectes que s'estan abordant en aquests moments des del Centre d’Estudis de la FSMCV. També s'han presentat projectes d'innovació liderats per escoles de música, en col·laboració amb universitats, a més d'abordar altres temes d'interés i actualitat en l'àmbit educatiu musical europeu.