La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a l’organització d’activitats culturals i artístiques que promoguen la cultura popular valenciana per un import d’1.400.000 euros.

Les subvencions es distribueixen en dues modalitats: associacions sense ànim de lucre i fundacions privades (1.100.000 euros) i aules de la tercera edat (300.000 euros). L’import màxim per beneficiari serà de 50.000 euros.

Serà subvencionable l’organització d’activitats culturals i artístiques, com per exemple exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals i publicacions. També estan inclosos els esdeveniments que ressalten la història i el patrimoni cultural immaterial valencià com ara romeries, ritus tradicionals, tradicions, expressions orals, música tradicional, dansa, teatre, etc.

Totes les activitats hauran de ser sempre públiques i gratuïtes. Les activitats s’hauran fet o es faran íntegrament entre el 16 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

L’objecte de les ajudes és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística. Les activitats hauran de ser fetes a la Comunitat Valenciana, excepte les organitzades pels centres valencians a l’exterior reconeguts per la Generalitat, que també són destinataris de les ajudes. Els detalls de l’ordre de convocatòria es concreten en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’.