El llibre, com tants altres productes, tampoc ha pogut escapar de trobar-se amb la seua rèplica digital en l’era de les noves tecnologies. En les últimes dècades, els hàbits de consum lectors han traspassat els límits del paper i, progressivament, augmentat el percentatge de lectures que es realitzen en format electrònic, sense implicar açò una derrota del format tradicional. Segons va reflectir l’últim Informe de Comercio Interior del Libro dut a terme per la Federación de Gremios de Editores en España, l’edició digital va suposar, en 2021, el 5,2% de la facturació total del sector, arribant als 134,79 milions d’euros en vendes, un 6,8% més que l’any anterior. També es va registrar un lleuger augment dels títols editats en aquest format (1,2%), afegint 24.176 nous llibres al total de l’oferta digital, la qual se situava aleshores molt a prop dels 200.000.

El llibre digital guanya pes a l’equació, però, si es mira aquesta plataforma des d’un punt de vista ecològic, què trobem? L’article El impacto ambiental de la edición digital, publicat al web del Lab del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) per Marta Escamilla i Jordi Panyella, recopila una sèrie de dades sobre el tema. Per exemple, s’assenyala que l’impacte del Kindle (llibre electrònic impulsat per Amazon), és de 168 kg de CO2, el qual equivaldria a 22,5 llibres de paper en els Estats Units, o que es necessiten 15 anys per poder amortitzar la seua petjada de carboni, segons indica Carbone 4, consultora ambiental francesa.

Un altre dels punts a destacar són els components necessaris per a la confecció de dispositius de lectura digital, entre els quals es poden trobar, per exemple, el coltan o liti de les bateries, materials que dificulten les seues possibilitats de reciclatge, enfront de les facilitats en aquest camp que impliquen les publicacions en paper.

Els dispositius electrònics generen un important impacte mediambiental. Els camins per a rebaixar aquesta realitat passarien, entre altres, per fomentar l’ampliació de la vida útil dels Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE). L’enginyer William Ramírez del projecte The Good Plug, va abocar durant l’Ecobooklab de 2020, per la correcta separació dels materials d’aquests dispositius perquè es puguen reutilitzar, així com per afavorir les peces intercanviables, com ja ocorre amb el connector universal de les bateries.

D’altra banda, també és clau l’establiment de sistemes de càlcul, minimització i comunicació de l’impacte de la lectura en digital a través d’accions com la introducció de l’etiqueta verda, acció que vam detallar al primer article d’aquesta sèrie el passat 9 de gener, perquè, com va advertir la investigadora i artista catalana Joana Moll, internet no és un núvol, «són milers de cables i servidors que van sota terra». Hem de ser conscients.