La Carxofa a Marxalenes

L'andana

Rafael Roca

Rafael Roca

En el llibre titulat El parque de Marxalenes. Paisaje de naturaleza, historia y vidas (2014), Rafael Solaz explica que, gràcies a un esbós que en 1914 realitzà el pintor Ignasi Pinazo, sabem que en aquell barri de la ciutat de València es cantava la Carxofa. Atret per aquesta informació –que em traslladà l’amic Julio Balaguer–, em vaig posar a buscar notícies que permeteren documentar-hi la representació musical i poètica. I vaig localitzar dues referències periodístiques que, efectivament, al·ludeixen a la celebració del Cant de la Carxofa a Marxalenes en els anys 1905 i 1914.

En la primera de les notícies, procedent del diari La Correspondencia de Valencia, s’anuncia que, durant la processó que havia de tindre-hi lloc el 15 d’octubre de 1905 en honor de la Mare de Déu del Roser –«en la que habrá profusión de gallardetes y dos monumentales arcos»–, «al pasar por el molino de Bas, propiedad de la piadosa señora doña Concepción Montesinos, viuda de Estela, que estará brillantemente iluminado por focos eléctricos artísticamente combinados, se practicará el hermoso acto llamado de la Carchofa; y cuando regrese la procesión al templo, lucirá éste profusa iluminación y se cantará la Salve de Eslava».

D’una altra banda, nou anys després, el Diario de Valencia comunicà que, durant la vesprada del diumenge 24 de maig de 1914, Marxalenes anava a celebrar, «con la solemnidad de costumbre», «a las siete, ejercicio del Mes de María con trisagio y sermón; y acto seguido saldrá la procesión de las Hijas de María con su imagen de la Purísima, recorriendo la calle principal; y al medio de la calle se cantará un hermoso motete (Carchofa), dando fin con el canto de los gozos».

Són dades que reforcen el que vinc apuntant des de temps enrere: que, a principis del segle XX, el Cant de la Carxofa devia estar molt estés; devia ser general a la major part de municipis de l’Horta i barris i parròquies de la ciutat de València. Ben mirat, que Pinazo el destacara en l’esmentat dibuix deu voleu dir dues coses, com a mínim: que era un dels elements festius més característics de Marxalenes; i que, estèticament, li resultava ben atractiu. La setmana que ve tornaré amb noves referències sobre la celebració de la Carxofa a Russafa i Benimàmet.

TEMAS