Actualment, cada espanyol genera a l’any una mitjana de 460 kg de residus urbans, és a dir, sis vegades més que el seu pes mitjà. Aquesta dada tan impactant és una conseqüència del model econòmic lineal basat en l’extracció, la producció, el consum i l’eliminació. Un model que implica un alt cost ambiental, tant a l’hora de produir els productes com en acabar el seu cicle de vida.

Per tant, és urgent implantar un altre sistema més sostenible, que aprofite els recursos i done una nova vida als residus que generem: l’economia circular.

Allargar la vida útil dels productes

Es defineix com un sistema econòmic i social que té com a objectiu la producció de béns i serveis al mateix temps que redueix el consum i el desaprofitament de matèries primeres, aigua i fonts d’energia.

Tots els processos de fabricació de béns o serveis impliquen un cost ambiental. Per minimitzar-lo, l’economia circular promou l’optimització dels materials i els residus allargant-ne la vida útil.

“Els envasos tornen al cicle productiu en forma de matèria primera gràcies al reciclatge”

D’aquesta manera, es fuig de l’actual sistema lineal un sol ús i s’aposta per un altre de respectuós amb el medi ambient i basat en la prevenció, la reducció, la reutilització, la reparació i el reciclatge.

En definitiva, l’economia circular permet allargar la vida útil dels productes i donar-los una segona vida.

Tu pots ajudar-nos a aconseguir un món més circular

En Ecoembes, volem transmetre a la ciutadania la importància de l’economia circular i el reciclatge. Per això, hem llançat una campanya evocadora i molt emocional en què destaquem que els residus no són deixalles, sinó recursos que poden tindre noves vides. I que en reciclar-los formem part d’un món que no para de girar. Un món més circular i sostenible.

De les 3R a les 7R

Ja hem vist que el model lineal tradicional promou l’obtenció de nova matèria primera cada vegada que es vol fabricar un nou producte, fet que genera un gran impacte ambiental.

En aquest sentit, les conegudes 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) minimitzen l’impacte estalviant en recursos i energia. Però, per què no fem que els productes siguen més sostenibles des del disseny mateix? O per què no els reparem en compte de comprar-ne de nous? 

En aquest punt, l’economia circular introdueix en la cadena altres conceptes com l’ecodisseny i la reparació, ampliant aquestes 3R a 7R. Les coneixes?

- Redissenyar: consisteix a dissenyar els productes tenint en compte el medi ambient, és a dir, sobre la base de l’ecodisseny. D’aquesta manera, no sols preval la funcionalitat del producte a l’hora de fabricar-lo, sinó també la sostenibilitat.

- Reduir: consumim molt i molt ràpid. Així que, per cuidar el medi ambient, hem de reduir també la quantitat de productes que consumim i els residus que generem.

- Reutilitzar: el seu objectiu és allargar la vida útil dels productes, siga usant-los de nou o donant-los noves vides a través de manualitats o bricolatge. En Internet trobaràs milers d’idees per a tornar a utilitzar qualsevol producte.

- Reparar: moltes vegades, quan se’ns desbarata un producte, tendim a comprar-ne un de nou, sense ni tan sols considerar l’opció de reparar-lo. Però reparar normalment és més barat i sempre millor per al medi ambient. Estalvi en matèries primeres, energia i reducció de residus!

- Renovar: es tracta d’actualitzar tots els objectes antics, amb l’objectiu que puguen tornar servir per a allò per a què van ser creats.

- Recuperar: consisteix a recollir materials que ja s’han usat per reintroduir-los en el procés productiu.

- Reciclar: és reintroduir residus que ja s’han usat en els processos de producció de manera que servisquen com a matèria primera per a altres productes nous. Realment, hauria de ser l’última opció després de provar totes les anteriors. Perquè recorda que el millor residu és el que no es produeix!

El reciclatge permet que un residu es convertisca en una nova matèria primera, així que deposita cada envàs en el seu contenidor.

Si els envasos són menuts o estan bruts no importa, deposita’ls sempre en el seu contenidor adequat; i per als residus que tenen el seu propi contenidor, evita l’ús de papereres.