L'Agència Valenciana Antifrau ha instat l'Ajuntament de Sueca a elaborar un pla director per a resoldre les irregularitats detectades en el pagament a proveïdors de la Residència Sant Josep de Gent Major. L'organisme fiscalitzador ha detectat el pagament de 287 factures sense contracte previ i constata que l'abonament, que en conjunt supera els dos milions d'euros, es va efectuar malgrat constar en 26 ocasions l'advertiment d'il·legalitat per part de la Tresoreria Municipal. Els pagaments estaven ordenats per l'alcaldessa aleshores, Raquel Tamarit, actual secretària autonòmica de Cultura.

La investigació oberta pel pagament de factures injustificades per part de l'Ajuntament de Sueca a diverses empreses que presten serveis en la Residència Sant Josep es va iniciar a partir d'una denúncia presentada en la mateixa Agència Antifrau, el desembre de 2018, contra l'alcaldessa de Sueca, per un “presumpte delicte de prevaricació” derivat del pagament de factures a diverses empreses que presten serveis a la residència de la tercera edat. 

En total, s'haurien abonat 69 factures a les empreses EULEN, SA; Clínica Geriátrica El Castillo, SA; El Castillo Atención a la Dependencia, SA; i Neserem, SL, per un import de 2.068.000 euros, al marge de qualsevol procediment de contractació. Totes aquestes factures van rebre l'informe desfavorable de la intervenció municipal fins a 26 vegades, informes en els quals s'advertia de la il·legalitat dels fets. 

L'aprovació de les factures es feia mitjançant resolució d'alcaldia o de la junta de govern local a fi de resoldre la discrepància de la intervenció i aprovar la llista de factures mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit. Així mateix, durant la investigació, s'ha detectat la possible existència de 287 factures que haurien sigut liquidades seguint el mateix procediment. 

L'Agència Valenciana Antifrau, en l'informe, insta l'organisme autònom de la Residència de Persones Majors Sant Josep de Sueca i l'Ajuntament de Sueca a la revisió d'ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret, ja que aquesta actuació contrària a dret podria haver ocasionat un resultat en contra de l'interés públic, per no estar emparada pel dret.