El Ple de l'Ajuntament de Chiva va aprovar ahir per unanimitat la modificació de l'ordenança municipal reguladora de Cumbres de Calicanto. Aquesta suposa una xicoteta revolució per a la urbanització, ja que s'elimina l'article 4 de la norma, redactada en 1970, per la qual s'obligava els propietaris i les propietàries de parcel·les a pagar la taxa per la vigilància privada de la urbanització. Aquesta circumstància ha creat un malestar entre el veïnat durant anys, amb dubtes legals sobre l'obligatorietat d'aquest servei, que, a partir d'ara, serà opcional per a les tres urbanitzacions afectades: Cumbres, Santo Domingo i San Miguel. 

El regidor d'Urbanisme, Manuel Clemente, va explicar en el ple els canvis més substancials que implica aquesta modificació de la norma. La primera és eliminar la Urbanizadora Calicanto, SA, i, en defecte d'això, l'Asociación de Propietarios de Cumbres de Calicanto de tot el Pla parcial urbanístic, fet que converteix l'Ajuntament de Chiva en la màxima autoritat. De fet, en el preàmbul de la nova norma, es deixa clar que es persegueix «la supressió d'aquelles referències a Urbanizadora Calicanto, SA, a la qual s'atribuïen potestats relatives a l'ordenació i la gestió del territori».

Segons el text original, aprovat i signat pels arquitectes el 10 de juliol de 1970 i ratificat en 1983 amb les normes subsidiàries, «aquestes ordenances són el complement inicial dels estatuts de constitució i règim intern de la comunitat als quals, com a coadjuvadors de la Sociedad Urbanizadora Calicanto SA, queda atribuïda la tasca de vigilància i l'acatament del règim jurídic». Amb la modificació, segons va explicar Clement, «tot l'article 4 desapareix», per la qual cosa ara l'abonament de la taxa de seguretat privada serà opcional i no obligatòria, i «es dona així un impuls a la lluita veïnal que, des de l'Ajuntament, s'ha escoltat i executat».

A més, la modificació de la norma també implica altres novetats com que, a partir d'ara, es podran obrir negocis en les parcel·les de la urbanització i no només habitatges. Era la Urbanizadora Calicanto, SA, la que autoritzava o no l'obertura de qualsevol comerç o restaurant en la zona. Ara, segons l'article 6 de la modificació (que substitueix el 7), «les edificacions que s'alcen en les parcel·les urbanes, només podran ser destinades a habitatges, llevat del que es preveu específicament per a aquesta urbanització en l'ordenança general de les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Chiva», diu el document.

Autoritat única: el consistori

Així, segons assenyalen des del consistori, s'acaba amb el «blindatge legal» d'aquesta empresa perquè, a partir d'ara, l'única autoritat legal siga l'Ajuntament de Chiva. De fet, Clemente va insistir en el fet que, fins ara, Urbanizadora Calicanto, SA «ha gaudit de la capacitat legal per a decidir sobre agrupació o segregació de parcel·les, sobre quins negocis s'hi poden instal·lar o no o si es podia ampliar un habitatge».