Després de dècades de sequera d’ofertes d’ocupació pública per a l’Administració del Consell, el tren de les oposicions està a punt de passar per la Comunitat Valenciana. L’acumulació de diverses ofertes, l’execució de les quals s’ha anat retardant (les corresponents als anys 2017, 2018, 2019 i la recent de 2020) donarà pas a un autèntic al·luvió de processos selectius, la majoria dels quals se substanciaran al llarg de 2021.

El tren arriba i ho fa carregat de places de personal funcionarial de l’Administració del Consell, és a dir, al servei de conselleries, a excepció dels sectors docents i sanitaris, que tenen una dinàmica d’oposicions pròpia: més de 6.600 places, la qual cosa suposa un terç de l’actual plantilla de la Generalitat, que se situa entorn dels 17.000 efectius. El tren arriba, però ho fa també en un moment excepcional, enmig d’una emergència sanitària i social que fa que aquests processos selectius siguen tan necessaris com inoportuns.

Oferta d’ocupació pública

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, que presideix Gabriela Bravo, parla de «reclutament». Un terme amb reminiscències bèl·liques que defineix bé el moment crític en què es troba la Generalitat: amb tota la seua maquinària dirigida a frenar l’avanç de la pandèmia pel coronavirus i la desfeta econòmica i social que vindrà després, però amb una plantilla marcada per la pèrdua d’efectius i l’alt nivell de temporalitat. Per aquests motius són tan rellevants els processos selectius (quasi 300 convocatòries) que busquen rejovenir la plantilla, cobrir les vacants que es van produint per jubilació i reduir la interinitat mitjançant processos específics d’estabilitat. És a dir, oposicions amb facilitats per al personal que fa anys que està en plantilla de les conselleries, però que no ha tingut oportunitat de convertir-se en fix.

Malgrat la urgència d’aquestes oposicions, l’acumulació de proves, que segueix el format clàssic de memorització de temaris i exàmens presencials, suposa un autèntic repte per al departament de Justícia. Ho és per la gran mobilització de persones que suposen aquests processos i perquè, almenys en l’inici, coincideixen amb una situació d’alarma sanitària i amb fortes restriccions i limitacions d’aforament. De fet, alguns sindicats han demanat paralitzar els processos mentre la pandèmia no estiga sota control i hi ha dubtes raonables que el calendari es puga complir sense incidències, ja que serà la Conselleria de Sanitat la que haurà d’autoritzar cada prova.

Segons dades facilitades per la Conselleria de Justícia, la previsió és que unes 125.000 persones es presenten a algunes d’aquestes 6.624 places, perquè en aquests moments ja hi ha registrades més de 109.000 instàncies. Una paperassa que reportarà a les arques de la Conselleria més d’1,6 milions d’euros. Una recaptació que no vindrà malament per a atendre tota la complexa intendència que impliquen les oposicions públiques massives. D’antuvi, només per a la composició dels tribunals es mobilitzaran uns 2.500 funcionaris i funcionàries.

El context sanitari ha obligat la Conselleria, a més, a elaborar protocols específics per a aquestes oposicions en temps de pandèmia. De manera excecpional, es preveu crear dos exàmens, ja que les persones opositores que no puguen presentar-se a la prova per trobar-se en quarantena per coronavirus, tindran una altra oportunitat. Aquesta excepció només es feia fins ara amb les dones embarassades.

D’altra banda, la Conselleria ha contactat ja amb les institucions firals per a poder celebrar les proves més massives (a les quals concórreguen més de 2.000 persones), mentre que la resta de proves se celebraran en aules de les universitats. L’àrea de Funció Pública també està estudiant com agrupar proves per a reduir aforaments i desplaçaments. Si no hi ha canvis, els primers exàmens començaran al desembre i la idea és finalitzar les proves corresponents a les ofertes de 2017, 2018 i 2019 a finals de 2021. Per a les de 2020, que acaben d’aprovar-se, caldrà esperar.

Les convocatòries, tant les ordinàries com les d’estabilitat, afecten l’Administració general i especial i tots els nivells funcionarials. El perfil que es busca és variat, encara que hi destaquen els llocs relacionats amb l’atenció sociosanitària i l’educació especial, així com places de gestió administrativa.