El grup de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de València presentarà una moció a la Comissió de Benestar Social perquè les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % puguen sol·licitar l’abonament or de l’empresa d’autobusos urbans (EMT), després d’un primer intent fallit.

El regidor Javier Copoví va recordar que en el ple de desembre de 2019 ja van interpel·lar el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, sobre l’ampliació de les mesures d’acció positiva en la targeta abonament d’or de l’EMT a les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

Segons Copoví, Giuseppe Grezzi es va comprometre a estudiar fins on es podria estendre la mesura, però en la Junta de Govern del passat 27 de novembre, «ens vam trobar la sorpresa que les condicions de l’abonament or continuen deixant fora les persones amb diversitat funcional i un grau reconegut de discapacitat entre el 33 % i el 65 %».

El regidor “taronja” va recordar que «les persones amb aquest rang de discapacitat requereixen també mesures que afavorisquen la seua inclusió en la societat, atesa la seua diversitat funcional, ja que, malgrat que el seu grau de discapacitat pot semblar, en termes matemàtics, no massa alt, poden tindre problemes de mobilitat seriosos, problemes sensorials, problemes en extremitats superiors, problemes de coordinació psicomotora o problemes cognitius de comunicació».

Per a concloure, Copoví va explicar que la moció de Ciutadans demanarà també que es corregisca el terme utilitzat per a referir-se a les persones amb discapacitat o diversitat funcional en la moció de la normativa per a l’obtenció de l’abonament or i la renovació de l’abonament anual del transport col·lectiu municipal. El Grup Municipal de Ciutadans considera que el terme correcte per a referir-se a aquest col·lectiu és el de «persones amb discapacitat» i no el de «discapacitats».