El preu de l’habitatge a la zona euro va registrar, entre els mesos de juliol i setembre, una pujada interanual del 4,9 %, en línia amb el que s’havia observat ja els tres mesos anteriors; mentre que en el conjunt de la UE, l’increment va ser del 5,2 %, segons les dades publicades per l’Eurostat, que, en el cas d’Espanya, mostren un augment molt més modest, amb una pujada interanual de l’1,8 % en el tercer trimestre.

L’última vegada que, en termes interanuals, l’habitatge va pujar més a Espanya que a l’eurozona va ser en el tercer trimestre de 2019, quan a Espanya va pujar un 4,8 % i a la zona euro un 4,3 %.

Entre tots els països de la UE dels quals es tenen dades, les pujades més fortes del preu de l’habitatge, respecte al tercer trimestre de 2019, es van observar a Luxemburg (+13,6 %), Polònia (+10,9 %) i Àustria (+8,9 %), mentre que els preus van baixar a Xipre (-1,4 %) i a Irlanda (-0,8 %).

En comparació amb el trimestre immediatament precedent, el preu de l’habitatge va pujar un 1,3 % a la zona euro, tres dècimes menys que en el segon trimestre, mentre que va mantindre un augment de l’1,4 % a la UE. En el cas d’Espanya, la pujada trimestral de les cases va ser de l’1,2 %, després d’estancar-se entre abril i juny.

Entre els països de la UE, les pujades trimestrals més fortes es van registrar a Hongria (+5,2 %), Dinamarca (+4,2 %) i Letònia (+3,7 %), mentre que van observar-se reculades a Xipre (-4,8 %), Romania (-2,6 %), Itàlia (-2,5 %) i Croàcia (-0,6 %)