El Boletín Oficial del Estado va fer pública l'11 de gener l'adjudicació d'un contracte que canviarà la manera de treballar i estudiar als col·legis públics de la Comunitat Valenciana. Es va aprovar la instal·lació de xarxa wifi als centres de Primària de València, Alacant i Castelló.

Es tracta d'un conveni entre la Direcció General de l'Entitat Pública Empresarial Red.Es i les comunitats autònomes que ara s'ha materialitzat amb la Comunitat Valenciana. En concret, serà l'empresa Nunsys S.L., amb seu a Paterna, la que se n'encarregarà de la instal·lació per 7,21 milions d'euros, que tenen el seu origen en els fons FEDER. Així, es donarà servei a 1.532 centres educatius de Primària i a 514.000 alumnes.

En el conveni s'especifica que tots els centres d'Educació Primària i Secundària han de disposar ja de banda ampla ultraràpida i de xarxes internes que permeten connectar-se des de les aules. Per a això, la Conselleria d'Hisenda va anunciar fa una setmana que havia tramitat un nou contracte per a l'ampliació de l'amplada de banda en centres educatius, necessària per a una eficient connexió sense fil posterior que és la que farà el Govern. 

Així, el Consell destina per a l'actualització de la connexió a Internet dels centres 2,4 milions d'euros que complementaran els 7,2 que hi destina el Govern, tal com marca el conveni. Amb l'actual connexió a Internet de què disposen els col·legis no és possible instal·lar una connexió sense fil que done servei a tots els alumnes, per la qual cosa era necessari dotar-los de banda ampla capaç de sostindre la nova velocitat. 

Un 80 % de finançament

Les comunitats autònomes han de fer-se càrrec del 20 % del cost de la instal·lació, bé de la connectivitat o de la xarxa interna, mentre que l'Estat aporta el 80 % del finançament. Tant la Conselleria d'Hisenda, en coordinació amb Educació, com la direcció de Red.Es, sostenen que al març podria començar la instal·lació en col·legis. 

Segons es recull en el document, l'empresa adjudicatària de la connexió sense fil ha de garantir el desplegament de la connexió wifi en totes les seus docents i l'autenticació i autorització dels usuaris d'aquesta xarxa wifi. "En cap cas el nombre mitjà d'alumnes per punt d'accés wifi, com a mitjana global del projecte, ha d'excedir-ne els 60", assenyala el plec. 

El programa en què s'emmarca aquesta iniciativa és "Escoles Connectades", que ja funciona a Múrcia i a Galícia.

La llista de col·legis on es farà la instal·lació cobreix la pràctica totalitat de centres educatius de la C. Valenciana. Cal destacar que aquesta nova connexió beneficiarà en particular els centres rurals on la xarxa de banda ampla és per si mateixa poc eficient. 

Així, es permetrà que col·legis situats en zones despoblades o que els col·legis rurals agrupats puguen millorar la connectivitat en les aules i aplicar de manera eficaç les TIC en les metodologies educatives. En tota Espanya se'n beneficiaran més de 4 milions d'alumnes i més de 12.780 centres docents públics. La seua finalitat és estendre i consolidar l'ús de les TIC en el sistema educatiu espanyol.