El pròxim divendres a les 15.00 hores quedaran aïllades perimetralment les 15 ciutats més poblades de la Comunitat Valenciana. Ningú podrà eixir o entrar a les poblacions de més de 50.000 habitants des de llavors i fins a les 6 de la matinada del dilluns. La mesura afecta les tres capitals de província i els nuclis més grans del territori. L'objectiu és limitar la mobilitat i fer front a un contagi que la consellera de Sanitat defineix ja com a "fora de control".

Les excepcions del tancament perimetral dels caps de setmana

Però, en quins casos es pot entrar i eixir dels municipis tancats durant els caps de setmana i dies festius? El decret de la Generalitat Valenciana estableix els mateixos criteris que regeixen en el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.

  • Per qüestions laborals: les persones que acrediten que estan treballant durant el cap de setmana o els festius i justifiquen la necessitat podran entrar i eixir de les 15 ciutats tancades perimetralment.
  • Per residència habitual: les persones que visquen en alguna d'aquestes ciutats i estiguen fora en el moment en què s'aplique el tancament, podran tornar i romandre-hi tot el cap de setmana o el dia festiu.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència i cura de persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat de naturalesa similar, degudament acreditada.

Alguns dels supòsits previstos en el tancament perimetral de la comunitat autònoma no són aplicables perquè el tancament d'aquestes ciutats es limita a dies festius i caps de setmana.