Les reunions en cases a la Comunitat Valenciana estan limitades als nuclis de convivència. És a dir, que només podran ajuntar-se sota un mateix sostre persones convivents. 

Així consta publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquest dilluns. Entre les noves mesures a València, Castelló i Alacant també està la limitació a dues persones que poden ser de dos nuclis de convivència diferents en l'espai públic, i el tancament durant els caps de setmana i festius de les ciutats de més de 50.000 habitants amb un horari de confinament que s'estén de divendres a dilluns.

A les noves restriccions contra el coronavirus vigents a la Comunitat Valenciana com ara el tancament de tota l'hostaleria, els gimnasos i el tancament del comerç a les 18 hores, s'hi uneix la més controvertida de totes, que és la de la limitació de les reunions a casa.

Ha costat uns quants dies que tirara avant aquesta mesura per la complexitat de trobar la via legal per a reduir les reunions familiars a casa a només convivents. D'altra banda, en el decret publicat en el DOGV es detalla també com queden les reunions amb altres persones en espais públics. Així, queda limitada a dues persones no convivents qualsevol reunió fora de l'àmbit privat.

Les reunions a la Comunitat Valenciana estan limitades a dues persones de diferent nucli de convivència en l'espai públic

Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats

1. En espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de dues persones, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.

2. En domicilis i espais d'ús privat, tant a l'interior com l'exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, sense perjudici de les excepcions previstes.

Excepcions a la limitació de les reunions familiars a València

  1. Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l'atenció i acompanyament a persones menors d'edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat.
  2. La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre si.
  3. L'acollida familiar de persones menors d'edat en qualsevol de les seues tipologies.
  4. La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
  5. Les persones que viuen soles, que podran formar part d'una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar una única persona que visca a soles. I la persona que visca a soles podrà formar part exclusivament d'una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.