L’Ajuntament de Torrent ha ampliat i ha millorat la dotació econòmica i el personal destinat a l’atenció, la inclusió i la protecció de les persones i dels col·lectius més vulnerables socialment, amb l’objectiu que ningú es quede arrere davant de les conseqüències econòmiques i socials derivades de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

La partida d’ajudes d’emergència social, destinada a atendre les necessitats bàsiques, ascendeix fins als 944.000 euros; mentre que l’import pressupostat per al Punt d’Aliments Municipal i la targeta “Torrent social” augmenta fins als 300.000 euros. De manera que ambdues se situen entre les partides més destacades i importants del pressupost, després de sengles increments.

Així mateix, cal destacar la inversió d’1.127.301 euros per a dotar els serveis d’Atenció Primària de caràcter específic de competència local, així com els 469.980 euros que es destinen a les entitats, les associacions i els col·lectius del tercer sector de la ciutat que duen a terme una tasca fonamental des de l’acció social i la solidaritat, i que col·laboren amb l’Ajuntament per a aquest fi.

En relació amb l’augment dels recursos humans, el consistori torrentí ha reforçat l’àrea d’atenció i solidaritat amb els programes Ecovid (15 treballadors nous), Empuju (6) i Emcorp (2), amb la qual cosa comptarà amb un total de 55 professionals —entre els quals s’inclouen treballadores socials, educadores i educadors socials, integradores i integradors socials, personal administratiu i personal subaltern, a més de psicòlogues i assessores i assessors jurídics, que s’hi incorporaran pròximament.

“Tots aquests professionals conformaran l’equip més gran dedicat als serveis socials que l’Ajuntament de Torrent ha tingut al llarg d’aquests anys”, ha explicat José Antonio Castillejo, regidor d’Atenció i Solidaritat. Per a això, s’ha dotat aquest apartat amb un pressupost d’1.469.303 euros, de manera que es produïsca una millora en l’atenció, la inclusió i el treball social dirigit a les persones.