El Consorci València Interior no s’ha quedat al marge a l’hora d’adaptar-se a les restriccions que ha suposat la pandèmia. Dins del programa que està desenvolupant per a previndre la generació de residus per mitjà del compostatge en domicilis, que transforma el fem orgànic en compost per a plantes, ha passat les seues formacions a la plataforma digital. Així, a totes les famílies i persones interessades a tindre un compostador a casa se’ls convoca a una xarrada virtual per a aprendre com compostar. Les famílies subscriuen un compromís amb el CVI, que els lliura un compostador gratuït amb un codi QR per al seu habitatge. Una vegada es descarreguen l’aplicació, poden rebre assessorament personalitzat per part de l’equip d’educació ambiental, registrar les aportacions de residus al compostador i resoldre dubtes. Es tracta d’acompanyar les persones en aquest procés de gestió de residus, que suposa un vertader exemple d’economia circular.