El president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar ahir que li haguera agradat «més suport directe a les empreses en l’àmbit estatal» o més recursos perquè les autonomies pogueren dur a terme línies de suport, «sobretot en el pla creditici», ja que considera que els crèdits subvencionats «impliquen un compromís de l’empresa de futur i, al mateix temps, és subvenció directa».

Respecte al Pla Resistir de la Generalitat, Puig va explicar que està basat «en el diàleg social», per la qual cosa hi haurà un Pla Resistir 2 per a aquells sectors que se n’hagen quedat fora. Puig va argumentar que aquest programa pretén que les empreses que eren viables en 2019 «no deixen de ser-ho» i que «puguen transitar aquest temps» fins que torne la normalitat. Fins llavors, considera que s’haurien de mantindre els ERTO «en les mateixes condicions que fins ara».

Respecte als crèdits, va argumentar que busquen que les empreses viables «no muiren en l’intent de superar aquesta situació» en la qual no hi ha activitat. A més, sobre els projectes europeus, espera que ajuden a accelerar el «projecte de transformació de la C. Valenciana». Sobre si existeix un pla B en cas que la gestió de fons europeus no resulte com s’espera, va admetre que, en alguns casos, hi haurà «més èxit que en uns altres». Malgrat això, creu que estem en «el camí correcte», ja que s’aborda allò que és conjuntural i, «sobretot, allò que és estructural».

De fet, va apuntar que són «els grans projectes els que al final acaben sent tractors per al conjunt de l’economia», encara que a la pregunta de si aquests fons europeus poden quedar-se en les grans empreses i no beneficiar les pimes, va reconéixer que és «una preocupació».

Respecte a la superació de la pandèmia, va assenyalar que dependrà del procés d’immunització, cosa que considera un «indicador fonamental»: «Com més avancem, millor aniran les coses en el segon trimestre».

El turisme tornarà

Alguns estudis apunten al fet que Espanya creixerà un 5 % enguany; i la C. Valenciana, «un poc més», malgrat la caiguda en 2020 d’un 10 %. Per això, considera que no estarem igual que d’on veníem, però «l’efecte rebot serà important». Un dels sectors que, al seu judici, notaran aquest efecte rebot és el turisme, una vegada es reprenga la mobilitat. Per a això, ha insistit en la seua proposta d’un «espai Schengen sanitari» que «garantisca la mobilitat de tots els ciutadans a la Unió Europea».