Les reunions a l’aire lliure a la Comunitat Valenciana patiran una xicoteta relaxació a partir de l’1 de març. La Generalitat ha donat a conéixer com serà la desescalada de les restriccions a València, Castelló i Alacant davant del descens gradual dels nous casos de coronavirus i la incidència acumulada en el territori valencià.

Hi ha un nombre màxim de persones que podran ajuntar-se en els espais a l’aire lliure, que augmenta de dos a quatre persones, en els casos en què siguen de diferents nuclis de convivència.

Quantes persones es poden ajuntar al carrer i a casa a partir de l’1 de març

Màxim de persones reunides a partir de l’1 de març

  1.  En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de quatre persones, llevat que es tracte de persones convivents.
  2.  En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència.

Excepcions en les reunions a València

  •  Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures de menors, majors, dependents i persones amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.
  •  La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors no convivents entre ells.
  •  L’acolliment familiar de menors d’edat.
  •  La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
  •  Les persones que viuen soles es podran reunir amb una altra persona d’un altre nucli de convivència.
  • Les activitats laborals, institucionals, de transport i dels centres docents.