La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) va autoritzar ahir la fusió de CaixaBank i Bankia amb la condició que el nou grup actue per a evitar l’exclusió financera i el possible enduriment de comissions i d’ofertes comercials. L’operació està subordinada al compliment dels compromisos presentats per l’entitat catalana per a fusionar les dues entitats bancàries, la tercera i la quarta d’Espanya, i passar a convertir-se en la líder en el mercat de serveis bancaris, concretament en tots els segments de banca minorista. La CMNC ha trobat 86 poblacions (codis postals) en els quals la integració dona lloc a una situació de monopoli i obliga a mantindre oficines on no hi haja cap competidora. Bankia deixarà de cotitzar en la Borsa espanyola divendres, moment en què es consumarà la seua fusió amb CaixaBank. El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, va destacar en l’última junta d’accionistes de l’entitat celebrada ahir a València que, després de l’entrada del nou equip directiu en 2012, “Bankia ha deixat de ser un problema per a ser un referent” i va avançar que la integració tecnològica de les dues entitats culminarà a finals d’any.

L’entitat serà líder en banca minorista, però la fusió afecta també els mercats d’emissió de targetes, de datàfons o TPV i de caixers, així com la venda d’assegurances i la gestió de plans i fons de pensions. Després de l’anàlisi de tots aquests mercats, la CNMC ha arribat a la conclusió que l’operació no suposarà una amenaça per a la competència, ja siga perquè les quotes resultants “no són preocupants” o perquè existeix la competència suficient.

No obstant això, l’anàlisi de la CNMC conclou que l’operació suposa una amenaça en determinats àmbits del mercat de banca minorista, especialment pel que fa a presència en localitats xicotetes i acords per a l’ús de caixers.

Competència ha identificat 21 codis postals en els quals la nova CaixaBank serà l’únic banc present i 65 més en els quals només tindrà, com a competència, una altra entitat, la qual cosa suposa una pressió competitiva nul·la o reduïda en aquestes zones i li atorgarà “un elevat poder de mercat que podria influir en el seu comportament”. Tant és així que la CNMC identifica un risc d’exclusió financera en determinats llocs si es tanquen les oficines i tem que puga produir-se un empitjorament en les condicions comercials per als clients de Bankia. Quant als caixers automàtics, la CNMC creu que els clients d’ING, de Sabadell i de les entitats de la xarxa Euro6000 amb acords per a accedir a la xarxa de Bankia podrien haver de pagar una comissió més elevada si es trenquen aquests pactes. A la vista dels problemes de competència i per a evitar el risc d’exclusió financera i l’enduriment de comissions, CaixaBank es compromet a no abandonar cap municipi en el qual no hi haja una altra entitat financera.

En els 21 codis postals en els quals CaixaBank és l’única entitat, el grup mantindrà les condicions dels clients de Bankia i, en els altres 65 codis postals amb poca competència, no podrà oferir condicions pitjors.

D’altra banda, Goirigolzarri va subratllar en la junta que, fins a febrer de 2025, la previsió és que els tipus d’interés es mantindran en negatiu, va destacar la revaloració del 69 % de les accions de Bankia des de l’anunci de fusió i va celebrar que “Bankia ha passat de ser el principal problema del sector financer en 2012 a ser un referent dins del sector”.