El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha aprovat hui la convocatòria ordinària d’aquest 2021 de les proves de coneixements de valencià en tots els nivells, les quals se celebraran en 24 seus diferents. Els dies 12, 19 i 26 de juny es faran les proves de l’A2, el B1, el C1 i llenguatges específics; i els dies 6, 13 i 20 de novembre, les del B2 i el C2.

L’oferta inclou 14.000 places per a les proves de C1 de valencià, 3.000 més que l’any passat; i 11.000 de C2, nivell del qual no es van convocar proves en 2020 a causa de la pandèmia.

La inscripció serà telemàtica en el web de la JQCV (http://www.jqcv.gva.es/va/inici) i estarà oberta les 24 hores durant set dies: del 8 al 15 d’abril, per a les proves de juny; i de l’1 al 7 de setembre, per a les de novembre. En tots dos períodes, la inscripció s’obrirà a les 10.00 hores del matí del primer dia i es tancarà a les 10.00 hores de l’última jornada.

Les places, per sorteig

La principal novetat d’enguany és que, per primera vegada, les places s’adjudicaran per sorteig entre totes les persones inscrites, independentment del dia i l’hora en què aquestes hagen fet la inscripció. Amb aquesta mesura, es vol afavorir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones aspirants, davant de la limitació del volum de places que exigeix el compliment de les mesures de seguretat per la covid-19.

En aquest sentit, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, destaca que el sorteig afegirà “tranquil·litat a l’hora d’inscriure’s a la prova, ja que totes les persones interessades tindran set dies per a fer-ho, sense la pressió d’intentar ser els primers per la inquietud de no tindre plaça”.

Distribució de places de C1 i C2 per comarques

Les 14.000 places que s’ofereixen de C1, un 27 % més que l’any passat, es distribuiran de la manera següent: a les comarques d’Alacant, es convocaran 3.300 places en 8 seus: Alacant (800), Alcoi (400), Benidorm (300), Dénia (400), Elda (300), Elx (500), Orihuela (300) i Villena (300). En el cas de les comarques de Castelló, l’oferta és de 8.300 places en 5 seus: Borriana (300), Castelló de la Plana (1.000), Segorbe (200), la Vall d’Uixó (300) i Vinaròs (600). Les comarques de València sumen 7.200 places repartides en 11 seus: Alzira (600), Buñol (600), Gandia (600), Llíria (500), Ontinyent (500), Paterna (500) Sagunt (500), Sueca (250), Torrent (750), València (3.000) i Xàtiva (500).

Pel que respecta a les 11.00 places del C2, nivell que en 2020 no es va convocar, el repartiment per comarques és de 2.550 places en 8 seus de les comarques d’Alacant: Alacant (700), Alcoi (300), Benidorm (150), Dénia (300), Elda (200), Elx (500), Orihuela (200) i Villena (200). 1.700 places s’ofereixen en les 5 seus de les comarques de Castelló: Borriana (150), Castelló de la Plana (700), Segorbe (150), la Vall d’Uixó (200) i Vinaròs (500). Les 11 seus de les comarques de València sumen 6.750 places: Alzira (400), Buñol (400), Gandia (500), Llíria (400), Ontinyent (400), Paterna (400) Sagunt (400), Sueca (150), Torrent (700), València (2.500) i Xàtiva (500).

Dinàmica de la inscripció en les proves

En la inscripció telemàtica s’atorgarà, de manera aleatòria, un número a cada persona participant. La inscripció es limitarà a un nivell per cada persona major de 16 anys i el número és intransferible, ja que va lligat al seu DNI o NIE. És a dir, que un aspirant que vulga examinar-se de C1 només es podrà inscriure en una de les 24 seus i, així, per a la resta de nivells. Com només es permet una inscripció per cada DNI o NIE, les persones interessades es poden inscriure en qualsevol nivell sense que siga necessari tindre el certificat anterior al nivell al qual opten.

Una vegada completat el formulari telemàtic de preinscripció, es generarà un justificant en el qual constaran les dades de l’aspirant, el nivell i la localitat que s’hagen seleccionat, així com un número de sorteig. La preinscripció no es considerarà vàlida si no s’ha generat el justificant amb el número del sorteig.

Una vegada conclosa la inscripció, entre totes les inscripcions realitzades es determinarà, mitjançant un sorteig informàtic a l’atzar i a través d’un algorisme, a partir de quin número s’ha de formalitzar la matrícula, d’acord amb la capacitat de la seu i del nivell de la prova triada.

En la preinscripció de l’A2, el B1, el C1 i llenguatges específics, els aspirants podran consultar el dia 22 d’abril si han obtingut plaça en la localitat i el nivell que hagen seleccionat. En el cas dels nivells B2 i C2, previstos per al mes de novembre, les dates de publicació dels resultats del sorteig es faran públiques en el web de la JQCV.

El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics és del 28 d’abril al 5 de maig, tots dos inclosos. El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa dels nivells B2 i C2 es publicarà en el web de la JQCV.

El tràmit de matrícula i pagament de la taxa, que únicament estarà disponible per als aspirants que han obtingut plaça en el sorteig, també s’efectuarà telemàticament en  el web de la JQCV i es podrà fer amb signatura electrònica o sense.

Calendari de les proves

La prova del C1 es farà en dos dissabtes: el 12 de juny es farà la primera part de la prova, que inclou l’àrea d’expressió i interacció oral; i, el 26 de juny, les altres tres àrees: comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites. La prova del B1 es farà el 19 de juny; i, el 26 de juny, la de l’A2.

Pel que respecta a les proves de novembre, el C2 es desenvoluparà al llarg de dos dissabtes. El dia 6, l’àrea d’expressió i interacció oral; i, el 20, les altres quatre àrees: comprensió oral, comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites. La prova de B2 tindrà lloc el 13 de novembre.

Respecte als certificats de capacitació tècnica, les proves es faran al juny: el dia 12, les de llenguatge administratiu; el 19, les de llenguatge en els mitjans de comunicació; i, el 26, les de correcció de textos.

Tots els detalls de la convocatòria, així com l’oferta de places de la resta de nivells més enllà del C1 i C2, es podran consultar en els pròxims dies en el web de la JQCV.

Totes les proves disposen d’un pla de contingència en el qual es desplegaran les mesures de seguretat i prevenció determinades tant per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat). Aquest pla, que s’anirà actualitzant segons les indicacions sanitàries, es publicarà en el web de la JQCV i, en aquest, es facilitarà tota la informació perquè les persones aspirants a la prova coneguen les mesures de prevenció que han de prendre abans i durant els exàmens.

Per a garantir la seguretat de totes les persones participants en la prova, s’establiran dispositius organitzatius de control d’accessos per a evitar aglomeracions i garantir la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres i la presa de temperatura abans de l’entrada.