La Conselleria d’Universitats ha renovat les bases de les beques salari lligades a la renda que la Generalitat atorga als universitaris.

Entre les novetats que regiran la pròxima convocatòria destaca l’ampliació dels beneficiaris, que poden ser tant d’universitats públiques com privades.

En la convocatòria següent a la publicació d’aquestes bases —que es troben en fase d’exposició pública—, podran obtindre aquesta beca no només els estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris o els beneficiaris d’aquestes ajudes en anys anteriors (com fins ara), sinó tots aquells alumnes de tots els cursos que disposen de menys recursos econòmics, complisquen els requisits i desitgen continuar amb els seus estudis, explica la Conselleria.

A més, l’ordre nova inclou els estudiants que estudien màsters habilitants, és a dir, títols oficials de postgrau que habiliten per a l’exercici de les professions regulades, amb la qual cosa s’amplien també les persones potencialment beneficiàries, ja que és un punt que no es recollia fins ara.

Finalment, s’inclou una atenció especial a grups socials vulnerables, com el col·lectiu de víctimes de violència de gènere (inclosos els fills i les filles menors de 23 anys), així com l’alumnat afectat per una discapacitat física, psíquica o sensorial.

El Consell introdueix aquests canvis “dins del seu compromís per garantir l’accés universal als estudis universitaris” i assegura que aquestes beques salari —vigents des de 2016 i a les quals en 2020 es van destinar 16,5 milions d’euros— són un “èxit”.

L’objectiu d’aquestes beques és garantir que els estudiants puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se de fins a 600 euros al mes.

Síndic de greuges

En una resolució, aquest curs, el Síndic de Greuges va demanar a la Conselleria d’Universitats que ampliara les bases de les beques salaris perquè també pogueren sol·licitar-les estudiants que no l’havien demanada en el seu primer curs universitari, requisit que hi havia fins ara.

I és que, segons una de les queixes que va rebre el Síndic, “moltíssima gent que de veritat la necessita no demana la beca salari en primer de grau perquè desconeixen que existeix, ja que absolutament ningú, ni de fora ni de dins de les institucions educatives i tampoc governamentals, els informa d’això”, cosa que consideraven “injusta”, ja que només la podien “gaudir persones que han sigut sol·licitants o becades en primer de grau”.

Davant d’això, el Síndic va demanar al Consell que garantisca “la permanència en el sistema universitari públic d’aquells estudiants les circumstàncies socials i econòmiques dels quals hagen canviat d’un any a l’altre”.

Després d’això, la Conselleria ha preparat unes modificacions perquè aquestes ajudes puguen arribar a més alumnat.