La rehabilitació de la Torre Octagonal del segon albacar del castell de Cullera avança a bon ritme i ja es troba en una fase intermèdia. Després d’un primer estudi de documentació i d’anàlisi de l’arquitectura d’aquesta fortificació de finals del segle XII i que està conformada per 14 nivells, s’han derrocat des de la tàpia 8 fins a la 14, que, a hores d’ara, s’estan reconstruint mitjançant els mètodes tradicionals.

Uns treballs per als quals també s’han hagut de fabricar peces especials conforme a les mesures originals i utilitzant la tècnica constructiva de la tàpia de terra piconada, emprant encofrats de fusta, terra, calç i grava natural, tal com es creu que es va fer en l’antiguitat, segons va explicar ahir l’ajudant en cap responsable de l’obra, Ana Cháfer, en una jornada de supervisió de l’actuació en la qual també van participar la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor; el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá i diversos tècnics municipals. L’alcalde va destacar que, amb aquesta reforma, que segueix els mateixos passos que els constructors originals, “es consolidarà encara més com un emblema del poble de Cullera”.