Nova data per a les oposicions docents a la Comunitat Valenciana. La Conselleria d’Educació ha anunciat, aquesta vesprada, que les oposicions docents d’enguany començaran a la Comunitat Valenciana més tard del que es preveia. Les proves començaran una setmana després d’allò que s’havia anunciat els últims mesos, ja que la data inicial i que s’havia mantingut al llarg d’aquest curs —que havia de confirmar-se amb la publicació oficial— era el 15 de maig.

En la nota que ha publicat Educació s’indica que hi ha hagut un “error” en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de hui i que la data que s’hi indica, que coincideix amb la data prevista fins ara, no és la correcta.

En concret, el text literal precisa que “s’ha advertit un error en la resolució publicada hui; la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport informa que la primera prova de l’oposició serà el dia 22 de maig i la segona, el 29 maig; i no el 15 i el 22 de maig, com s’ha publicat. La correcció d’errors pertinent es publicarà en el DOGV en els pròxims dies”.

Calendari nou

Per tant, la fase d’oposició de Secundària i altres cossos docents començarà el dissabte 22 de maig, amb la celebració de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema que l’aspirant tria entre els que traga a l’atzar el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat.

L’examen de la part B de la primera prova tindrà lloc el dissabte 29 de maig. En aquest cas, es tracta d’una prova pràctica que permet comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta.

La resta del calendari previst continua igual. A partir del 28 de juny, s’iniciarà la defensa davant dels tribunals examinadors de la programació didàctica o la guia docent presentada, que inclou també la preparació i l’exposició oral d’una unitat didàctica o un bloc temàtic.

Una vegada finalitze la fase d’oposició, tindrà lloc la fase del concurs de mèrits.

Més de 3.500 places

Aquesta convocatòria es correspon amb la que havia d’haver-se celebrat el curs passat però que no va ser possible per la covid-19, raó per la qual es va ajornar, amb les mateixes condicions, a 2021. En total, es trauen a concurs oposició 3.542 places de lliure accés, de les quals 249 estan reservades a aspirants amb diversitat funcional. A aquestes últimes opten 420 persones del total de 24.723 inscrits i inscrites.

La gran majoria de places oferides, 2.771, corresponen al cos de professorat d’Ensenyament Secundari. Dins d’aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, en aquest ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (229 places).

Se celebra la convocatoria de oposiciones a maestros y maestras, más importante de la última década

Se celebra la convocatòria d’oposicions a mestres més important de l’última dècada AGENCIA ATLAS | EFE

Sindicats

El curs passat, els sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació van pactar amb la Conselleria ajornar un curs el termini d’oposicions previst i convocar en 2021 l’oferta d’oposicions de Secundària que la pandèmia no va permetre realitzar i en 2022, les places d’Infantil i de Primària.

No obstant això, aquest curs, sindicats com Stepv han mostrat el seu rebuig a la convocatòria actual, per l’excepcionalitat d’aquest curs a causa de la covid-19. “No necessàriament han de ser al maig, ni al juny o juliol, poden ser a partir de setembre o el gener de 2022, quan la càrrega de treball siga inferior i la situació de la pandèmia estiga més controlada. Això suposaria un baló d’oxigen per al professorat”, defensen des de Stepv. Tanmateix, alguns altres sindicats com FE CCOO-PV sí que donen suport a la convocatòria de maig.