La secció a la Marina Alta d’Ecologistes en Acció ha demanat al Consell que detinga la construcció a Xàbia i que no permeta edificacions noves, ja que només així es podran resoldre els problemes que en l’actualitat té, a parer seu, el model urbanístic del municipi i que es resumeixen bàsicament en la falta de clavegueram i l’antiguitat de la xarxa que hi dona servei.

El col·lectiu va facilitar, ahir, les al·legacions que ha presentat a les normes urbanístiques transitòries que va aprovar el Consell a principi de mes, una guia perquè la construcció puga seguir a la localitat mentre s’aprova el nou pla general d’ordenació urbana, en revisió des de desembre de 2005.

Segons Ecologistes en Acció, l’aprovació de qualsevol normativa transitòria “que done continuïtat al model d’expansió urbanística de Xàbia, tindrà conseqüències clarament negatives”. Aquestes són: massificació, impacte ambiental greu sobre la flora i la fauna i impacte sobre el calfament global.

En les seues al·legacions, assenyalen que el municipi “està àmpliament massificat” i, per això, demanen al Consell que aprove “una normativa que prohibisca la construcció d’edificis nous destinats a habitatges”. I aposten perquè les “úniques obres que s’hi facen (i s’autoritzen) siga la reforma dels edificis existents al municipi”.

Respecte a l’impacte sobre la flora i la fauna, des d’aquest col·lectiu van assegurar que la “multiplicació innecessària de les superfícies urbanitzables” al terme municipal “han modificat el territori d’una manera irreversible”.

Per tant, permetre “noves urbanitzacions és fer que terres on hi ha bancals, boscos i muntanyes siguen devorades per l’expansió del formigó”. Uns desenvolupaments que afectaran ocells, mamífers i altres formes de vida. A més, consideren que permetre zones residencials noves “suposa augmentar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”.

Una altra part de les seues al·legacions es relaciona amb una denúncia que han fet en nombroses ocasions. La xarxa de sanejament. En aquest sentit, apunten que els edificis nous que permeten les normes transitòries “suposen augmentar la quantitat d’aigües residuals”, cosa que “agreuja un problema que, actualment, no està resolt”.

Així mateix, recorden que la costa de Xàbia està “patint abocaments de manera periòdica”. Unes situacions que es produeixen, segons Ecologistes en Acció, perquè les infraestructures de la planta depuradora, el clavegueram i els emissaris submarins de Xàbia “estan danyats o antiquats o són insuficients”, per la qual cosa afirmen que hi ha “una clara incapacitat per a gestionar les aigües residuals dels habitatges ja existents”. La majoria d’aquests, situats en l’extraradi, ni tan sols disposen de connexió a la depuradora.

Un altre dels aspectes que qüestionen és el model d’urbanitzacions de Xàbia, que obliga a utilitzar el cotxe per a tot, “davant de la falta de transport públic”.

Dénia municipi inundable, la petició que els empresaris traslladen al Consell

La Comissió de Territori del Cercle Empresarial de la Marina Alta va traslladar, ahir, en un comunicat, “l’anàlisi rigorosa” del document de declaració ambiental estratègica sobre el Pla general de Dénia, del qual es desprén que “la inundabilitat és el taló d’Aquil·les de la futura ordenació”. Per aquest motiu, aposten per la declaració de Dénia com a municipi amb risc d’inundabilitat que, tal com van recordar els empresaris, “ja va recomanar en el seu moment” la mateixa Generalitat. A més, el CEDMA va apuntar que “molt ha de canviar aquest pla general” que va ser aprovat pel Govern local en 2019 i van assenyalar que la declaració ambiental “és una fita històrica”, ja que les seues 52 pàgines suposen “de facto el recordatori sistemàtic de l’acusat incompliment dels múltiples informes sectorials que són encara desfavorables” a aquesta proposta urbanística.