El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) no ha admés el recurs que l’associació Per l’Horta va presentar davant de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de València de 30 d’abril de 2020 —fa ja un any— que atorgava la llicència al projecte de mesures correctores per a la recepció municipal de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del Port de València presentat per Valencia Plataforma Intermodal y Logística.

És la tercera vegada que la justícia rebutja alguna de les apel·lacions que aquesta associació ha interposat contra les obres de la ZAL del Port de València. Anteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va denegar dues vegades els recursos de Per l’Horta de suspensió cautelar de la ZAL. A més, la Junta de Govern de l’Ajuntament de València també va denegar un recurs, presentat per aquesta associació, que pretenia paralitzar aquest pla d’adequació de l’entorn de la ZAL.

En aquesta ocasió, el TACRC no ha admés el recurs de l’associació contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de València, que va ser després ratificat pel Ple i que donava llum verda a l’inici de les obres de condicionament de la ZAL. Aquests treballs consisteixen en la reparació dels desperfectes originats pel desús de les instal·lacions de la ZAL del Port de València i són necessàries per a la recepció de l’actuació per part de l’Ajuntament de València. Les obres de reparació (mesures correctores) es van licitar per part de SEPES, el juny de 2020, per un import de 5.323.665,22 € (IVA inclòs) i es van adjudicar, el novembre del mateix any, per un valor de 3.288.428,01 € (IVA inclòs) i per un termini d’execució de 10 mesos, a la UTE formada per ELIT (grup PAVASAL) i Áreas Infraestructuras.

Les obres, que contribuiran a la recuperació econòmica i a la creació d’ocupació i de riquesa, ja estarien en execució si l’adjudicació no s’haguera recorregut davant del TACRC. Amb aquesta resolució, el SEPES ja pot activar el contracte amb l’empresa adjudicatària per a començar les obres. En concret, el projecte preveu la reparació i posada al punt del sanejament, els ferms i els paviments, la jardineria i el reg i l’enllumenat de la ZAL.

Més de 1.500 ocupacions

En aquest sentit, cal assenyalar que VPI Logística ha adjudicat quatre parcel·les de la ZAL a les empreses Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Iberia, firmes que van presentar les seues ofertes i van optar al dret de superfície per a desenvolupar els seus projectes empresarials en les instal·lacions de la plataforma logística. Aquestes empreses tenen previst invertir-hi, conjuntament, 73,4 milions d’euros que permetran la creació de 1.518 ocupacions (188 directes i 1.330 indirectes). A més, aquestes firmes es comprometen a contractar parats de llarga duració i persones en risc d’exclusió social. En tots els casos, els projectes empresarials presenten un fort component ecològic, ja siga per la instal·lació de complexos sistemes d’estalvi energètic i plantes fotovoltaiques o pel compromís de no contractar subministrament elèctric procedent de combustibles fòssils.