La Conselleria d’Educació mantindrà en 2021-22 les mateixes ràtios generals que aquest curs a les aules d’Infantil, Primària, Secundària i FP. Així es desprén d’un decret que va publicar ahir el Consell en el qual s’indica el nombre d’alumnes que podrà haver-hi com a màxim per aula el curs que ve en cada nivell i que regula, a més, la jornada del personal docent.

En concret, en 2021-22, en Batxillerat, hi haurà com a màxim 35 estudiants en una classe; en FP i ESO, 30; en tot el segon cicle d’Infantil (3-5 anys), 25 escolars; i de 1r a 3r de Primària, també 25 xiquets i xiquetes; en la resta de cursos, en seran 30.

Cal recordar que en aquest últim nivell, la baixada de ràtio que el Botànic va iniciar en 2016-17 arriba progressivament, a mesura que l’alumnat va promocionant de curs, per la qual cosa en 2021-22 s’aplica per primera vegada a 3r de Primària i, els pròxims anys, es completarà en tota l’etapa.

D’altra banda, aquest periòdic ja va publicar que, en una cinquantena de municipis, Educació també ha anunciat una baixada de les ràtios en les classes de 3 anys, que tindran entre 20 i 23 escolars, per a no suprimir unitats, ja que es tracta de pobles amb una natalitat baixa.

Menys escolars pel protocol

Així, menys en aquests casos i en 3r de Primària, la ràtio general i oficial no varia, si bé aquest curs hi ha grups amb menys escolars que els indicats. Això és a causa de la pandèmia i per a complir el protocol marcat per Sanitat que, en alguns casos, ha obligat a desdoblar unitats i que estableix, per als més menuts, grups bambolla de 20 alumnes com a màxim.

Per tant, cal diferenciar les ràtios màximes recollides en la normativa (les citades anteriorment que no varien i que, en alguns casos, es redueixen i en les quals es basen l’admissió i l’arranjament escolar) de les mesures extraordinàries adoptades per la covid i que, de moment, es desconeix si es mantindran el curs que ve, ja que això depén de les autoritats sanitàries.

El Consell ja va anunciar que la jornada lectiva dels mestres d’Infantil i Primària serà de 23 hores setmanals en Infantil i Primària a partir del curs que ve i, com ja s’estava aplicant, de 18 hores en la resta d’ensenyaments. Tant en aquest cas com en les ràtios, es tracta d’una reversió de les retallades que va imposar el Consell del Partit Popular en 2016.