El Consell de Ministres va donar llum verda, ahir, a la nova normativa que regula el treball en les plataformes digitals de repartiment i l’ús d’algoritmes en qualsevol empresa que opere a Espanya. La coneguda com a llei ‘rider’ és la primera norma aprovada a la Unió Europea que legisla específicament aquesta matèria. Aquestes són les cinc principals novetats que incorpora el nou text.

Què passa amb els repartidors?

El primer punt de la llei ‘rider’ defineix de manera explícita els repartidors de plataformes digitals com a assalariats. Només afecta els ‘riders’, no a la resta de treballadors de plataformes d’altres sectors. Fins ara, la tesi dels assalariats era la interpretació majoritària dels tribunals, per més que les principals empreses del sector mantenien que els seus ‘riders’ operaven com a autònoms. La llei no permet una altra interpretació i les empreses hauran de contractar-los com a tal. La incògnita és si els integraran en les seues plantilles o els subcontractaran a través de tercers, com estan testant des de fa mesos. En són uns 15.300.

Quina diferència hi ha entre ser assalariat i ser autònom?

Hi ha moltes diferències entre un assalariat i un autònom. Una d’aquestes és que, fins ara, els repartidors havien de pagar la seua pròpia quota de la Seguretat Social, pagar les factures del vehicle i del telèfon mòbil i costejar-se les seues baixes i vacances. En el cas dels assalariats, tot això és a càrrec de l’empresa. Això implica una despesa inferior per a l’empleat i una de superior per a l’empresa, que pot traduir-se en el fet que les empreses decidisquen pagar menys als seus repartidors per a no assumir més costos. Una altra diferència són els horaris i la disponibilitat. Fins ara, els autònoms decidien quan volien connectar-se per a rebre comandes. Amb la nova norma, aquesta relació haurà de regir-se per un contracte laboral, amb un horari.

El canvi serà immediat?

No, la nova norma preveu un període de transició de tres mesos.

Què passa si les empreses incompleixen la llei?

Les empreses del sector, fins ara, han tancat l’orella en relació amb les actuacions d’Inspecció de Treball o de les diferents sentències judicials que els deien que els seus repartidors havien de ser assalariats. Les firmes han continuat operant fins ara amb els seus ‘riders’ com a autònoms. Si ara continuen fent-ho, els treballadors hauran de dirigir-se als jutjats. La sentència pot demorar-se un any. La diferència que incorpora la norma és que ara tenen pràcticament assegurat un resultat favorable.

Què passa amb els algoritmes?

La principal novetat que introdueix la llei és la modificació en l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors, que reforça el dret d’informació. Aquesta modificació habilita els sindicats a exigir en qualsevol empresa —siga de repartiment o de qualsevol altra activitat— que la direcció detalle els algoritmes que utilitza en la gestió del dia a dia de les plantilles. I la seua incidència en la presa de decisions. Des dels processos de selecció fins a l’assignació de tasques, el mesurament de la productivitat o, fins i tot, l’acomiadament.