El Ple del Consell té previst aprovar, hui, el Decret d’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2021 que preveu un total de 719 places, de les quals, 425 seran per al torn lliure i les 294 restants es destinaran a promoció interna, amb l’objectiu de reduir la temporalitat en l’Administració valenciana. En concret, aquesta OPO, que encara es regeix per l’antiga llei de funció pública, preveu convocatòries per a 30 cossos i escales de tècnics d’administració general, enginyers informàtics, agents mediambientals, psicòlegs i treballadors socials, entre altres llocs que són necessaris en la Generalitat.

La Generalitat s’obliga a si mateixa al fet que les oposicions es duguen a terme dins d’un termini no superior als dos anys des de l’aprovació, un termini amb el qual es vol evitar que aquests processos selectius s’eternitzen.

L’OPO ha sigut dissenyada d’acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de 2021, que fixa una taxa de reposició del 110 % per als sectors considerats prioritaris i d’un 100 % per a la resta de sectors. En aquesta oferta també es reserva més d’un 7 % de la totalitat de les places perquè siguen cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La permanència de la taxa de reposició és una de les qüestions que impedeix a la Conselleria de Justícia convocar ofertes d’ocupació més àmplies que permeten lluitar contra l’envelliment de la plantilla i incorporar massivament efectius nous.

Desempat a favor de les dones

A més, l’OPO inclou mesures per a fomentar la igualtat de gènere, ja que les convocatòries inclouran, com a criteri de desempat —abans del sorteig o la primera lletra del cognom—, la resolució en favor de la dona, en el cas en què el sexe femení estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o de l’escala objecte de la convocatòria.

L’OPO de 2021 se suma al programa de reclutament dissenyat per a renovar l’Administració valenciana que va iniciar-se en 2016 i que preveu la incorporació de funcionaris nous per a evitar el col·lapse de la Funció Pública a causa de l’envelliment de les plantilles.

Per això, en 2021 es preveu la celebració de 161 processos selectius en els quals s’oferiran 4.350 places corresponents a les OPO dels anys 2017, 2018 i 2019.