El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmat íntegrament les condemnes de 22 i 17 anys de presó, respectivament, de Maje i Salva per assassinar el marit d'ella en un garatge del barri de Patraix (València) el 16 d'agost de 2017. 

El tribunal, encapçalat per Pilar de la Oliva, ha rebutjat fil per randa, en una extensa sentència, tots els arguments plantejats per la defensa de María Jesús M.C. i del seu examant i autor material del crim, Salvador R.L. La decisió desmunta la tesi del judici paral·lel que defensaven els lletrats Javier Boix i Alicia Andújar i es val per a això de la decisió en què ja va rebutjar el TSJCV la mateixa argumentació en el crim de la vídua de Vicente Sala, expresident de la CAM.

També desmunta que no hi haguera motivació en el veredicte dels jurats o que el magistrat president, José María Gómez Villora, afegira en la sentència coses que no havia dit el jurat.

Pel que fa a la defensa de Salva, tampoc considera que es complisquen els requisits per a aplicar-li com a molt qualificat l'eximent de col·laboració amb la justícia, motiu pel qual manté íntegra la pena de 17 anys de presó.

La resolució, notificada aquest dimecres a les parts i que pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem, desestima els recursos d'apel·lació interposats pels condemnats, María Jesús M.C. i Salvador R.L., contra la sentència dictada per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de València el 16 de novembre de l'any passat. 

Quant a la primera, la Sala Civil i Penal no hi aprecia la vulneració de drets fonamentals com la presumpció d'innocència, al·legada per l'advocat defensor per la influència que, al seu judici, havia tingut en el veredicte del jurat popular un possible “judici paral·lel” per la transcendència informativa de la vista. 

Els magistrats destaquen en aquest sentit el “lloable i constant esforç” realitzat pel magistrat que va presidir el Tribunal del Jurat a l'Audiència per a recalcar als membres del jurat “l'absoluta necessitat d'atindre's en la seua valoració probatòria de manera exclusiva a la prova practicada en el plenari”. 

A més, “la mateixa motivació de l'objecte del veredicte (encara que no siga compartit per la recurrent) és també expressiva del fet que no va haver-hi cap afectació als esmentats drets fonamentals, ni les plurals referències contingudes en els mitjans de comunicació van afectar la valoració probatòria realitzada pels jurats i la sentència”, precisen. 

La Sala conclou que el jurat popular “va realitzar una motivació més que suficient” sobre la participació de María Jesús M.C. en la mort dolosa del seu marit. 

El tribunal tampoc estima els motius del recurs d'aquesta penada per infracció de llei en relació a l'aplicació del delicte d'assassinat i l'agreujant de traïdoria, així com per la pena finalment imposada, “que si bé no és la mínima tampoc és la màxima”, per la qual cosa no pot ser definida com a “arbitrària”. 

Els magistrats també han desestimat el recurs interposat per la representació processal de l'altre condemnat, Salvador R.L. La Sala rebutja que la sentència d'instància incórrega en cap infracció legal per considerar com a lleu, i no com molt qualificat, l'atenuant de col·laboració amb la justícia i confessió tardana, o per no aplicar l'atenuant de reparació del dany. 

Així, el TSJCV considera ajustada a dret la pena finalment imposada a aquest acusat i que el magistrat president del Tribunal del Jurat va fonamentar en “la gravetat dels fets” i en la manera en què aquests es van cometre.