Mig centenar de zones de platja de la Comunitat Valenciana s’han declarat en els últims anys espais lliures de fum. Aquesta iniciativa permet, d’una banda, disposar d’un espai on poder respirar sense haver de rebre el fum d’una altra persona que estiga fumant en les proximitats i, d’una altra, també serveix per a mantindre les platges netes de puntes de cigarret, cosa que venen denunciant les organitzacions ecologistes des de fa anys.

Es tracta de municipis o zones adherits a la Xarxa de Platges sense Fum de la Comunitat Valenciana. És una iniciativa a la qual es pot adherir qualsevol ajuntament que tinga llocs sensibles (platges d’arena, de roca, fluvials…) i decidisca de manera total o parcial delimitar zones amb la consideració d’“espais lliures de tabac”. Aquests llocs són identificats i senyalitzats, i es designen unes persones com a mediadores formades amb un curs específic que han de vetlar pel compliment de la norma.

Algunes de les zones del litoral en les quals no es pot fumar són les 17 cales del Campello, la platja del Carabassí d’Elx, la del Marge Roig de Dénia, la cala de Finestrat, la platja de Cullera, la cala Retor d’Orpesa i la platja de Gandia, que prohibeix el tabac en tota la seua extensió llevat de l’entorn dels quiosquets.

Cada vegada són més els ajuntaments que opten per aquesta opció. Alguns departaments de turisme, en principi, tenien els seus dubtes, ja que pensaven que podien deixar d’atraure turistes. No obstant això, després d’estudiar-ho detingudament, han detectat que no hi ha a penes incidència i canvien la seua estratègia per a oferir una cosa cada vegada més buscada, espais nets de fums.

Ahir se celebrava el Dia Mundial sense Tabac, que enguany l’Organització Mundial de la Salut commemorava amb el lema ‘Compromet-te a deixar-ho durant la covid-19’.

La Conselleria de Sanitat oferia, aprofitant l’ocasió, algunes dades sobre el tabaquisme a la Comunitat Valenciana. Segons indiquen, un 20 % de la població es declara fumador o fumadora habitual. A més, l’edat d’inici de consum de tabac se situa als 14 anys.

Per això, Sanitat ha intensificat les campanyes preventives contra el tabac per a conscienciar sobre els riscos que suposa per a la salut del consumidor, i sobre la potent capacitat addictiva que genera.

Durant la pandèmia s’ha incrementat la percepció de risc sobre el consum de tabac, i la finalitat de l’OMS és ajudar a crear entorns més saludables que ajuden a deixar de fumar.

Segons la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “ara més que mai hem de conscienciar-nos sobre els riscos del tabac. La pandèmia ens ha demostrat que cada vegada necessitem més espais lliures de fum, sense tabac”.

La Conselleria de Sanitat, a més dels programes assistencials específics orientats a la deshabituació tabàquica, du a terme una política de prevenció del consum de tabac. Un dels espais on s’està potenciant són les aules, a través del programa “Classes sense fum”.